“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Invoering Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding

18 feb, 2009 | Juridisch
9,5
Klanten vertellen

1296 beoordelingen

Het wetsvoorstel Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding is door de Eerste Kamer aangenomen. De nieuwe wet verandert het scheidingsrecht ingrijpend. De belangrijkste wijzigingen zijn de invoering van het verplichte ouderschapsplan en de afschaffing van de flitsscheiding.

Het ouderschapsplan maakt onderdeel uit van het verzoekschrift tot echtscheiding. Voordat de daadwerkelijke scheiding plaatsvindt, moeten ouders nadenken over de invulling van het ouderschap na echtscheiding. Het belang van het kind staat voorop, dus moeten er afspraken gemaakt worden. Er moeten ten minste afspraken op papier gezet worden over: de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, de omgang met de kinderen, de manier waarop de partners elkaar informeren, hoe er met elkaar overlegd wordt bij belangrijke aangelegenheden en hoe er met de kosten van de verzorging en opvoeding omgegaan wordt.

Door invoering van de wet wordt ook de flitsscheiding afgeschaft. Bij een flitsscheiding was het mogelijk een huwelijk te ontbinden zonder tussenkomst van de rechter. Het huwelijk kon via de burgerlijke stand omgezet worden in een geregistreerd partnerschap en dit partnerschap werd vervolgens beëindigd. Via deze weg was een huwelijk binnen een dag ontbonden. Dit is door invoering van de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding niet langer mogelijk.

De nieuwe wet zorgt er voor, dat er zorgvuldig omgegaan wordt met een echtscheiding. Voordat een rechter een echtscheiding uitspreekt moeten er duurzame afspraken voor de toekomst gemaakt worden waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden.