“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Gescheiden ouders blijven bij elkaar in de buurt

04 feb, 2020 | Algemeen, Kinderen
9,5
Klanten vertellen

1296 beoordelingen

De meeste ouders blijven na een scheiding bij elkaar in de buurt wonen. Van de ouders die in 2014 uit elkaar gingen, woonden in 2018 driekwart minder dan tien kilometer bij elkaar vandaan. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Onderzoek

In 2014 selecteerde het CBS ruim 29.000 stellen die uit elkaar gingen en kinderen hadden. Vervolgens werd in 2015 en 2018 bekeken hoe groot de afstand tussen de woonadressen van de ouders ondertussen was geworden. Deze afstand werd in vogelvlucht gemeten. Al snel bleek dat ouders over het algemeen behoorlijk bij elkaar in de buurt blijven wonen. Zo woonden in januari 2015 bijna 44% van de stellen minder dan twee kilometer uit elkaar. Slechts 21% gingen meer dan tien kilometer uit elkaar wonen. Drie jaar later lijkt dit toch wat te veranderen. In 2018 woont 39% minder dan twee kilometer uit elkaar en is het aantal ouders dat meer dan tien kilometer uit elkaar woont gestegen tot 26%.

Verder uit elkaar

Waar ouders dus in eerste instantie vlak bij elkaar blijven wonen, verandert dit na een aantal jaar. Tussen januari 2015 en januari 2018 veranderde de onderlinge afstand van bijna twee derde van de gescheiden ouders. De meeste van hen besloten verder uit elkaar te gaan wonen. Opvallend is dat ouders met één kind over het algemeen verder bij elkaar vandaan wonen dan ouders met meerdere kinderen. Hierbij is ook de leeftijd van de kinderen tijdens de scheiding erg belangrijk. Zijn er kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot 12 jaar), dan blijven ouders het dichtst bij elkaar in de buurt wonen. Ouders van wie het jongste kind jonger is dan 4 jaar wonen na de scheiding het verst uit elkaar.

Het inkomen

Ook het inkomen van de ouders is van invloed op hun afstand tot elkaar. Hoe lager het inkomen, hoe verder ouders na de scheiding uit elkaar gaan wonen. Van de stellen met een gezamenlijk inkomen in de hoogste categorie, bleef ruim de helft binnen twee kilometer van elkaar wonen. Bij de laagste inkomens lag dit aantal op ruim een derde. Ook de inkomensverhouding is belangrijk. Tweeverdieners bleven vaker bij elkaar in de buurt wonen dan eenverdieners. Voor hen is het waarschijnlijk ook een stukje gemakkelijker om woningen bij elkaar in de buurt te vinden die voor beiden betaalbaar zijn. Dan is er ook nog een verschil tussen gescheiden ouders op het platteland en in de stad. Ouders op het platteland wonen doorgaans verder uit elkaar dan ouders in de stad.

Nieuwe partner

Als er een nieuwe partner in beeld komt, kan dit de situatie veranderen. Ruim drie jaar na de scheiding woonde bijna een kwart van de gescheiden ouders met een nieuwe partner ondertussen samen. Dit samenwonen zorgt er in veel gevallen voor dat de afstand tussen de ouders groter wordt. Zijn beiden exen ondertussen gaan samenwonen, is het effect extra groot. Van de gescheiden ouders die allebei opnieuw zijn gaan samenwonen, woont ruim 40 procent meer dan tien kilometer uit elkaar. Zijn de ouders allebei niet gaan samenwonen, dan ligt dit percentage op 22 procent. Een flink verschil dus.