“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Gemeenschap van goederen bij scheiden

  • Getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan wordt bij een scheiding alles fifty fifty verdeeld.
  • Vinden jullie het lastig om de boedel te verdelen? Schakel hulp in!
  • Wij helpen je hier graag bij en brengen je in contact met de juiste persoon!
9,5
Klanten vertellen

1293 beoordelingen

Lees voor

Ben je voor 1 januari 2018 getrouwd? Dan ben je (als je geen actie hebt ondernomen) automatisch getrouwd in gemeenschap van goederen. Toen jullie gingen trouwen in gemeenschap van goederen, heb je ervoor gekozen om al jullie spullen, schulden en vermogen samen te delen. Al jullie individuele bezittingen zijn gemeenschappelijk bezit geworden. Gaan jullie scheiden, dan moet dit allemaal eerlijk verdeeld worden. De afspraken die jullie hierover maken, worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Boedelverdeling bij scheiden

Als je gaat scheiden moet er veel verdeeld worden. Denk hierbij aan bezittingen, vermogen, pensioen, schulden, banksaldi en verzekeringen. De verdeling hiervan noem je de boedelverdeling of boedelscheiding. Het is belangrijk dat je een eerlijke verdeling maakt. Dit kan nog best een lastige klus zijn. De verdeling van de inboedel zal waarschijnlijk makkelijker zijn, dan de verdeling van de schulden. Niemand zit natuurlijk op schulden te wachten. Het kan slim zijn om een bemiddelaar of mediator in te schakelen om te helpen bij deze verdeling. Zo kun je voorkomen dat jullie ruzie krijgen over de verdeling.

Gezamenlijke schulden bij scheiden

Als jullie gaan scheiden is het verdelen van de gezamenlijke schulden een onderdeel van de boedelscheiding. Zo is je hypotheek een schuld die verdeeld moet worden, maar ook een lening of de schuld die je hebt als je rood staat op je bankrekening zijn schulden die verdeeld moeten worden.

Hulp bij verdeling van de gemeenschappelijke goederen

Het verdelen van de inboedel kan soms toch ook best moeilijk zijn. Het kan nogal wat emoties losmaken. Daarom kan het verstandig zijn om begeleiding te zoeken bij de verdeling van jullie inboedel. Het is belangrijk dat jullie allebei achter de gemaakte afspraken staan. Als je nu alles goed regelt, heb je daar in de toekomst profijt van en zul je minder snel tegen problemen aanlopen.

Begeleiding door een echtscheidingsbemiddelaar/mediator zorgt ervoor dat jullie makkelijker afspraken kunnen maken.

Uitzonderingen op de gemeenschap van goederen

Niet alle bezittingen horen bij de gemeenschap van goederen. Er zijn twee uitzonderingen:

  • Als jij of je partner iets erft, kan de erflater (degene die overleden is) hebben bepaald dat die erfenis echt voor één van jullie beiden is. Dit betekent dus dat deze erfenis buiten de gemeenschap van goederen valt. De erflater moet dit wel vastleggen in een uitsluitingsclausule in zijn of haar testament. Als dit niet is vastgelegd, valt de erfenis wel binnen de gemeenschap van goederen.
  • Verknochte goederen en schulden vallen ook buiten de gemeenschap van goederen. De rechter stelt hoge eisen aan de voorwaarden van deze verknochte goederen. De goederen en schulden moeten daarom op een bijzondere manier verbonden zijn aan de persoon. Kleding en sieraden, maar ook een invaliditeitsuitkering zijn verknochte goederen.

Beperkte gemeenschap van goederen

Sinds 1 januari 2018 trouw je niet meer automatisch in gemeenschap van goederen, maar in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alles wat voor het huwelijk van jou was ook van jou blijft. Bij een scheiding hoeven dus alleen de spullen, schulden en het vermogen dat jullie samen tijdens het huwelijk hebben opgebouwd verdeeld te worden. Had jij voor het trouwen al een studieschuld, dan blijft deze schuld van jou. Daarnaast vallen ook schenkingen en erfenissen buiten de verdeling.

Meer informatie