Gemeenschap van goederen bij scheiden

Toen jullie gingen trouwen in gemeenschap van goederen, heb je ervoor gekozen alle individuele bezittingen gemeenschappelijk bezit te maken. Als jullie besluiten te scheiden, zal alles wat onder dit gemeenschappelijk bezit valt, eerlijk verdeeld moeten worden. De afspraken over deze verdeling worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Boedelverdeling bij scheiden

Als je gaat scheiden moet er veel verdeeld worden, zoals bezittingen, vermogen, pensioen, schulden, banksaldi en verzekeringen. De verdeling hiervan noem je de boedelverdeling of boedelscheiding. Het is belangrijk dat je een eerlijke verdeling maakt. Dit kan nog een lastige klus zijn.De verdeling van de inboedel zal waarschijnlijk makkelijker zijn, dan de verdeling van de schulden. Niemand zit natuurlijk op schulden te wachten. Het kan slim zijn om een bemiddelaar of mediator in te schakelen om te helpen bij deze verdeling.

Gezamenlijke schulden bij scheiden

Als jullie gaan scheiden is het verdelen van de gezamenlijke schulden een onderdeel van de boedelscheiding. Zo is je hypotheek een schuld die verdeeld moet worden, maar ook de schuld die je hebt wanneer je op een bankrekening rood staat.

Hulp bij verdeling van de gemeenschappelijke goederen

Het is verstandig begeleiding te zoeken bij de verdeling van jullie inboedel. Het verdelen van bezittingen kan veel emoties losmaken. Daarnaast is het erg belangrijk dat je achter de gemaakte afspraken staat. Als je nu alles goed regelt, heb je daar in de toekomst profijt van en zul je minder snel tegen problemen aanlopen.

Begeleiding door een echtscheidingsbemiddelaar bevordert het maken van goede afspraken.

Uitzonderingen op de gemeenschap van goederen

Niet alle bezittingen horen bij de gemeenschap van goederen. Er zijn twee uitzonderingen:

  • Als jij of je partner iets erft, kan de erflater (degene die overleden is) hebben bepaald dat die erfenis echt voor één van jullie beiden is. Dit betekent dus dat deze erfenis buiten de gemeenschap van goederen valt. De erflater moet dit wel vastleggen in een uitsluitingsclausule in zijn of haar testament. Als dit niet is vastgelegd, valt de erfenis wel binnen de gemeenschap van goederen.
  • Verknochte goederen en schulden vallen ook buiten de gemeenschap van goederen. De rechter stelt hoge eisen aan de voorwaarden van deze verknochte goederen. De goederen en schulden moeten daarom op een bijzondere manier verbonden zijn aan de persoon. Kleding en sieraden, maar ook een invaliditeitsuitkering zijn verknochte goederen. Een ontslagvergoeding wordt niet als zodanig gezien.

Direct hulp nodig?
 

0900 4455600

(40 cent per minuut)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Juridisch Advies

Gratis advies, zonder enige verplichting.

Help mij!

Wij bellen je

op werkdagen binnen 30 min. terug

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Volg Ons op

 op Facebook Echtscheiding-wijzer op Linkedin Echtscheiding-wijzer op Twitter

Polls

De Nationale Adviesbalie

Wij kunnen u helpen

Lees meer ...

Op deze website van De Nationale AdviesBalie vind je veel informatie en kun je berekeningen uitvoeren.

Heb je meer hulp nodig? Neem contact met ons op. Soms kunnen wij je vragen direct beantwoorden, en anders kunnen we je in contact brengen met een specialist uit ons netwerk bij jou in de buurt. Dat is iemand met veel kennis en ervaring, maar ook iemand die bij jou past.

Neem vrijblijvend contact met ons op, dan helpen wij je graag verder!