“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Nieuwe wet bij trouwen van kracht: wat houdt dit allemaal in?

27 jun, 2017 | Juridisch
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

“Cd van jou cd van mij, cd van ons allebei” (naar het bekende nummer van Acda en De Munnik), houdt in dat alles wat in het bezit was van de één ook bezit van de ander wordt en vice versa. Dit geldt voor een huwelijk waarbij van tevoren geen afspraken worden gemaakt bij de notaris. Maar dit gaat veranderen.

Per 1 januari 2018 zal namelijk de nieuwe wet “Beperking wettelijke gemeenschap van goederen” in werking gaan treden. Wat gaat dit betekenen voor de stellen die na de inwerkingtreding van deze nieuwe wet met elkaar gaan trouwen?

In de kern komt de nieuwe wet erop neer dat mensen die op of na 1 januari 2018 gaan trouwen niet meer standaard in gemeenschap van goederen gehuwd zullen zijn.

Als je nu in het huwelijksbootje stapt, trouw je automatisch in gemeenschap van goederen, tenzij je van te voren naar de notaris bent gegaan om huwelijkse voorwaarden op te laten stellen. Bij trouwen in gemeenschap van goederen worden alle bezittingen en schulden bij helfte gedeeld, iets wat ook geldt voor bezittingen en schulden vóór het huwelijk. Hierop zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld indien sprake is van een erfenis of een schenking, welke niet in de gemeenschap van goederen valt wanneer dit in het testament of bij de schenking is vastgelegd door middel van een zogeheten uitsluitingsclausule.

Wat verandert er nu met de nieuwe wet per 1 januari 2018?

Na volgend jaar zullen mensen die gaan trouwen en geen huwelijkse voorwaarden hebben laten opmaken bij de notaris, niet meer automatisch in gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden die zijn ontstaan vóór het huwelijk, niet meer zullen worden verdeeld in geval het komt tot een echtscheiding. Deze blijven voor de persoon op wiens naam de bezittingen dan wel de schulden staan. Ook zullen erfenissen en schenkingen er automatisch buiten vallen, tenzij bij een schenking of in een testament wordt gesproken over een zogeheten insluitingsclausule. Als van een dergelijke clausule sprake is, dan moet een schenking en/of erfenis bij een scheiding wel weer verdeeld worden. Anders dan nu nog het geval is, zullen door de nieuwe wet bij een echtscheiding alleen de schulden en bezittingen die tijdens het huwelijk zijn verkregen, in de verdeling worden betrokken.

Wat de uiteindelijke gevolgen zullen zijn van deze nieuwe wet in de toekomst bij een scheiding is nog in het ongewisse. De wet beperking van de wettelijke gemeenschap zal voor de gehuwden stellen wel een en ander op administratief vlak vergen, nu tijdens het huwelijk wel goed moet worden bijgehouden wat nu precies tot welk vermogen behoort, om bij een eventuele scheiding veel discussie te kunnen voorkomen.

Geen gemeenschap van goederen meer?

Bestaat er dan geen mogelijkheid meer om alsnog in algehele gemeenschap van goederen te trouwen als men dat graag wil? Natuurlijk blijft deze mogelijkheid bestaan. Indien je toch wilt trouwen in gemeenschap van goederen of andere afspraken wilt maken, dan kan dit door middel van het laten opmaken van huwelijkse voorwaarden bij de notaris.

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met één van onze familierechtspecialisten via telefoonnummer 036-3030002 of onderstaand contactformulier.