“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Geregistreerd partnerschap beëindigen

  • Bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap is een rechter soms niet nodig.
  • Zijn er kinderen? Dan moet het wel via de rechter.
  • Vragen of hulp nodig? Neem gerust even contact met ons op!
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Lees voor

Heb je een geregistreerd partnerschap, dan staat dit ongeveer gelijk aan het huwelijk. Wil je het geregistreerd partnerschap beëindigen, dit heet een partnerschapsscheiding, dan kan de procedure hiervoor wel anders zijn, dan bij een scheiding.

Hoe kun je een geregistreerd partnerschap beëindigen?

Als jullie je geregistreerd partnerschap willen beëindigen, hoeft dit niet altijd via de rechtbank. Dit hangt er vanaf of jullie het eens zijn over de beëindiging en of er minderjarige kinderen in het spel zijn. Het partnerschap eindigt ook bij overlijden van één van de partners of door omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Tip:
Wist je dat scheiden van tafel en bed niet mogelijk is als je een geregistreerd partnerschap hebt?

Zonder tussenkomst van de rechter

Hebben jullie geen minderjarige kinderen en zijn jullie het met elkaar eens dat jullie het geregistreerd partnerschap willen beëindigen? Dan kan dit zonder tussenkomst van de rechter. In dat geval heb je het over een beëindiging met wederzijds goedvinden.

In dat geval kan een advocaat of notaris het geregistreerd partnerschap ongedaan maken door het opstellen van een overeenkomst. Hierin verklaren jullie allebei dat jullie het partnerschap willen beëindigen en dat jullie relatie duurzaam ontwricht is. Verder worden in deze overeenkomst, net als bij een echtscheiding, rechten en plichten geregeld zoals alimentatie en de verdeling van de bezittingen. Is er bij de beëindiging van een geregistreerd partnerschap onenigheid of verschil van mening? Dan moet er toch een rechter aan te pas komen.

Geregistreerd partnerschap beëindigen via de rechter

Komen jullie er samen niet uit? Of wil de één het partnerschap wel beëindigen, maar de ander niet? Dan loopt de procedure via de rechter en is eigenlijk hetzelfde als een scheidingsprocedure bij het huwelijk; je hebt hier dan ook een advocaat voor nodig.

Ook als jullie minderjarige kinderen hebben, zul je het geregistreerd partnerschap via de rechter moeten beëindigen. Hierbij is ook een ouderschapsplan nodig. Als jullie dit samen indienen via de advocaat, dan zal de rechter vervolgens het geregistreerd partnerschap te ontbinden. Zodra de beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is het geregistreerd partnerschap beëindigd. Zijn er discussies over de afspraken die gemaakt moeten worden, dan zal de rechter uiteindelijk de knoop doorhakken.

Let op:
Willen jullie samen een ouderschapsplan opstellen, maak dan gebruik van onze online ouderschapsplanmodule. Zo weet je zeker dat jullie overal aan denken en dat alles op de juiste manier op papier wordt gezet

Voorlopige voorziening

Worden jullie het maar niet eens over bepaalde zaken? Dan kan de ontbinding van het geregistreerd partnerschap wel meer dan een jaar duren. Maar wat nou als jullie onenigheid hebben over het gezag van de kinderen of over wie er in de woning mag blijven? Je kunt geen jaar wachten voordat hier duidelijkheid over is. In dit soort gevallen kun je de rechter om een voorlopige voorziening vragen. Een advocaat kan dit voor je regelen. Bij een voorlopige voorziening neemt de rechter een voorlopige beslissing over zaken waarover jullie het niet eens kunnen worden.

Twijfel je of je om een voorlopige voorziening kunt vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseurs. Zij zullen samen met jou de situatie bekijken en geven je gratis advies waar je mee verder kunt!

Meer informatie