“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Schulden en leningen

  • Ook jullie schulden zullen moeten worden verdeeld.
  • De schuldeiser hoeft zich niet van onderlinge afspraken aan te trekken.
  • Vragen over schulden? Onze medewerkers zitten voor je klaar.
9,5
Klanten vertellen

1318 beoordelingen

Lees voor

Los van het verdelen van spullen en vermogen moeten ook schulden en leningen verdeeld worden. Een hypothecaire lening wordt afgelost door de verkoop van het huis of wordt overgenomen door degene die blijft wonen in de echtelijke woning. Maar hoe zit het met andere schulden? Hoe ga je die verdelen? In de meeste gevallen komt het erop neer, dat degene met het hoogste inkomen de leningen of schulden gaat afbetalen.

Tip:
Heb je vragen of komen jullie er niet uit? Neem dan contact met ons op. Wij geven je vrijblijvend advies.

Hoofdelijk aansprakelijk

Toch ben je als echtpaar allebei wel hoofdelijk aansprakelijk als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Deze aansprakelijkheid geldt sowieso als het bijvoorbeeld gaat om een lopend krediet of een persoonlijke lening. Maar stel dat je ex een auto op afbetaling heeft gekocht, dan kan de schuldeiser jullie er toch allebei op aanspreken. Ook al spreken jullie onderling af dat één van jullie deze schuld op zich neemt, op papier blijven jullie allebei aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid kan alleen weggenomen worden in overleg met de schuldeiser.

Gemeenschap van goederen

Bij een scheiding moeten de gemeenschappelijke schulden verdeeld worden. Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd, dan worden de schulden gedeeld, ieder krijgt de helft. Zelfs schulden, die een van jullie voor het huwelijk is aangegaan. Sinds 2012 is er op dit gebied wel het een en ander veranderd. Lees de belangrijkste wijzigingen in de Wet aanpassing gemeenschap van goederen.

Beperkte gemeenschap van goederen

Zijn jullie na 1 januari 2018 getrouwd? Dan is de kans groot dat jullie in beperkte gemeenschap van goederen zijn getrouwd. In dat geval blijven de schulden die je voor het huwelijk bent aangegaan van jou en zullen alleen de schulden die jullie tijdens het huwelijk hebben gemaakt moeten worden verdeeld.

Huwelijkse voorwaarden

Mocht je nou op huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn, dan worden de schulden verdeeld zoals jullie dit destijds hebben afgesproken. Ook kan in de huwelijkse voorwaarden vastgelegd zijn, dat jullie een schuld op beider naam zijn aangegaan. Stel nu dat een van beiden de schuld overneemt bij een scheiding, dan moet hiervoor toestemming gevraagd worden aan de schuldeiser.

Let op:
Je kan onderling van alles afspreken, maar de vraag is wel of de schuldeisers zich hier iets van aantrekken. Voor hen blijven jullie in veel gevallen allebei hoofdelijk aansprakelijk.

Andere verdeling

Je kunt afwijken van bovenstaande verdelingen, maar dan moet je wel toestemming hebben van de rechter. De rechter kan bijvoorbeeld toestemming geven voor een schuldenverdeling, die jij en je ex samen hebben gemaakt. Hij kan ook kiezen voor een andere verdeling bij schulden, die specifiek door jou of je ex-partner zijn gemaakt of bij schulden die gemaakt zijn terwijl jullie al uit elkaar waren. Schuldeisers zijn overigens niet gebonden aan deze uitspraak, voor hen blijf je hoofdelijk aansprakelijk.

Voorlopige voorziening

Alle schulden moeten verdeeld worden. Schulden die zijn aangegaan tijdens het huwelijk en de schulden die gemaakt zijn voor het huwelijk. De hoogte van de schuld wordt bepaald op de dag van de ontbinding van het huwelijk. Om te voorkomen dat je ook nog opdraait voor toekomstige schulden, kun je via een advocaat een voorlopige voorziening aanvragen. De rechter neemt dan een voorlopige beslissing over de boedelverdeling.

Echtscheidingsconvenant

Het is verstandig afspraken over de verdeling van de schulden vast te leggen in het echtscheidingsconvenant. In eerste instantie gelden de afspraken alleen tussen jullie beiden. Een schuldeiser moet toestemming geven voor de overname van de schuld door één van de partijen. Gaat hij akkoord, dan is de andere partij ontslagen uit zijn of haar hoofdelijke aansprakelijkheid en kan niet meer aangesproken worden om de gehele schuld te betalen.

Meer informatie