“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

Enige tijd geleden deed André Rouvoet een onderzoek naar scheiden en kinderen. Uit dit onderzoek bleek al snel dat er nog steeds veel kinderen zijn die lijden onder de scheiding van hun ouders. Het resultaat was het rapport Scheiden…. en de kinderen dan?  Vorige week stuurde minister Sander Dekker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een brief naar de Tweede Kamer, waarin hij vertelde welke acties zij aan de hand van dit rapport gaan uitvoeren en op welke manier dit zal gebeuren.

Hulp bij ouderschap

Als mensen samen een kind krijgen verandert er veel. Vaak realiseren mensen zich niet hoeveel impact het krijgen van een kind heeft op je leven en je relatie. Sommige mensen hebben hulp nodig bij het ouderschap. Daarom moet het voor ouders makkelijker worden om hulp te vragen niet alleen op het gebied van problemen omtrent het ouderschap, maar ook bij relatieproblemen. Om dit te bereiken wil minister Dekker ouderschapsprogramma’s stimuleren. Hiermee willen zij aanstaande ouders beter voorbereiden op het ouderschap en ervoor zorgen dat mensen eerder om hulp vragen als er relatieproblemen zijn.

Hulp bij scheiding

Mensen die uit elkaar gaan hebben behoefte aan goede, betrouwbare en onafhankelijke informatie. Om hierin te voorzien wil minister Dekker in iedere gemeente een ‘scheidingsloket’ in het leven roepen. Hier zit een deskundige op het gebied van scheidingen die ouders informatie kan geven of kan doorverwijzen naar de juiste hulpverleners. Het ‘scheidingsloket’ wordt de komende jaren ontwikkeld en uitgetest in drie arrondissementen.

Wijk en school

Daarnaast moet er ook bij wijkteams en op scholen meer aandacht komen voor scheiden. Het is belangrijk dat er in het wijkteam meer deskundigheid komt op dit gebied. Op scholen moet jeugdhulp komen, waardoor zij ook een informatieve en preventieve werking kunnen hebben. Uiteindelijk moet ieder kind een steunfiguur hebben waar zij terecht kunnen als er problemen zijn.

Vernieuwing rechtspraak

Naast al deze initiatieven wordt er gekeken naar de mogelijkheid om een nieuwe scheidingsprocedure in het leven te roepen. Hiervoor is momenteel al een test gaande in drie arrondissementen. Hierbij is het belangrijk dat kinderen een stem hebben in de scheiding. Daarnaast is het de bedoeling dat alle rechtszaken van één gezin worden behandeld door dezelfde rechter (regierechter). Ook wordt er gekeken of de huidige financieringssystemen van de advocatuur en de rechterlijke macht nog voldoen. Het uiteindelijke doel is om oplossingsgericht en de-escalerend te werken. Hierbij wordt ook onderzocht of het mogelijk is om een ouder verplichte therapie op te leggen als er psychiatrische problemen blijken te zijn.

Bewustwording

Een ander belangrijk punt is bewustwording. Iedereen moet alert zijn op kinderen in moeilijke situaties. Dit geldt zowel voor de sociale omgeving als voor professionals. Het gaat erom dat we niet wegkijken, een kamp kiezen of een beschuldigende toon aanslaan, maar dat we ouders eerlijk wijzen op het risico van schade dat hun kinderen lopen en hen eventueel doorverwijzen naar hulp.

Ouderverstoting

In de brief van minister Dekker wordt ouderverstoting ook benoemd. De minister stelt dat een verder onderzoek naar het strafbaar stellen van het frustreren van de omgangsregeling niet nodig is. Het frustreren van de omgangsregeling kan sowieso al leiden tot vervolging. Dit is opgenomen in een richtlijn die op 15 maart is ingegaan.

Om dit alles te realiseren zal hier in 2018 2 miljoen euro voor worden uitgetrokken. In 2019 3 miljoen.