“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Huwelijkse voorwaarden en scheiden

  • Laat huwelijkse voorwaarden altijd bekijken door een specialist.
  • Wij brengen je graag in contact met de juiste specialist.
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

Lees voor

Koude uitsluiting, verrekenbedingen, beperkte gemeenschap. Allemaal termen waar je mee te maken kan krijgen bij een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden.

Zijn jullie op huwelijkse voorwaarden getrouwd? Dan betekent dit dat jullie duidelijke afspraken hebben gemaakt over wat van wie is. Niet alles valt dan automatisch in de gemeenschap. Of iets in de gemeenschap valt hangt af van de huwelijkse voorwaarden die op papier staan. Hebben jullie een geregistreerd partnerschap? Dan heten deze afspraken partnerschapsvoorwaarden.

Huwelijkse voorwaarden kunnen zowel voor als tijdens het huwelijk worden opgesteld. Het opstellen van huwelijkse voorwaarden gebeurt bij een notaris. 

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Als je getrouwd bent onder huwelijkse voorwaarden wil dit zeggen dat jullie een huwelijk hebben waarbij jullie schriftelijk afspraken hebben gemaakt over bepaalde bezittingen en schulden en de eventuele verdeling daarvan bij echtscheiding. Door het opstellen van huwelijkse voorwaarden kunnen jullie voorkomen dat persoonlijke bezittingen in de gemeenschap vallen.

Waarom huwelijkse voorwaarden opstellen?

Door het opstellen van huwelijkse voorwaarden kunnen jullie bepaalde zaken of jullie zelf beschermen. Voordeel hiervan is dat het bij een eventuele echtscheiding duidelijk is hoe de zaken verdeeld moeten worden.Ook als één van beide partners een eigen bedrijf heeft, wordt er vaak gekozen voor huwelijkse voorwaarden. Op die manier kunnen zakelijke- en privé bezittingen worden gescheiden.

Vormen van huwelijkse voorwaarden

Er bestaan allerlei soorten huwelijkse voorwaarden, want ieder stel heeft natuurlijk zijn eigen wensen. Sommige huwelijkse voorwaarden komen veel voor. Dit zijn twee soorten stelsels:

  1. Koude uitsluiting
  2. Beperkte gemeenschap

1. Koude uitsluiting

Bij koude uitsluiting is er helemaal geen gemeenschap van goederen. De partners delen hun vermogen, inkomsten en schulden niet. Dit betekent dat al het bezit helemaal privé blijft. De enige uitzondering die hierop is de verdeling van het pensioen, hoewel je ook daar afspraken over kunt maken.

2. Beperkte gemeenschap

Bij beperkte gemeenschap van goederen is er sprake van een gemeenschappelijk deel en een privédeel. Een stel kan ervoor kiezen dat bijvoorbeeld het eigen bedrijf, de inboedel of de woning wel in de gemeenschap valt en de rest niet.Eigenlijk zijn er in dit geval drie soorten vermogens te onderscheiden: twee individuele vermogens en één gezamenlijk vermogen. Als jullie besluiten te scheiden dan wordt alleen het gezamenlijke vermogen verdeeld.

Verrekenstelsels

In veel huwelijkse voorwaarden is een verrekenbeding opgenomen. Dit betekent eigenlijk dat er te zijner tijd berekend moet worden wie wat heeft ingebracht. Het verrekenbeding kent twee vormen:

  1. Periodiek verrekenbeding
  2. Finaal verrekenbeding

1. Periodiek verrekenbeding

Bij een periodiek verrekenbeding (of Amsterdams verrekenbeding) moeten jullie ieder jaar het resterende saldo op de en/of rekening eerlijk verdelen. Dit betekent dat privé-vermogens gescheiden blijven en dat de inkomsten uit arbeid aan het einde van elk jaar worden verrekend. Nadeel van dit beding is wel dat het nogal open staat voor discussie. Want deze jaarlijkse verdeling wordt nogal eens vergeten in ‘betere huwelijkstijden’. 

2. Finaal verrekenbeding

Je kunt ook gebruikmaken van het finaal verrekenbeding. Bij een scheiding verdeel je dan het gezamenlijke vermogen volgens dezelfde methode die je ook had toegepast als je in gemeenschap van goederen getrouwd was geweest. Een aantal zaken kun je buiten deze verdeling houden. Zoals het vermogen dat je voor het huwelijk al had en het vermogen dat je geërfd hebt of dat je op een andere manier geschonken is. Je kunt ook gebruikmaken van het finaal verrekenbeding als je je tijdens je huwelijk niet aan het periodiek verrekenbeding hebt gehouden.

Alimentatie en huwelijkse voorwaarden

Ook als er sprake is van een huwelijk dat is gesloten onder huwelijkse voorwaarden, kan er sprake zijn van een alimentatieverplichting. Dit geldt voor zowel kinderalimentatie als partneralimentatie. Het is wettelijk geregeld dat een alimentatieplicht niet uitgesloten kan worden in bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden.

Juridisch advies huwelijkse voorwaarden

De huwelijkse voorwaarden zijn alleen door een deskundige goed te begrijpen. Laat daarom jouw huwelijkse voorwaarden altijd even bekijken door een advocaat die hier goed in thuis is. Na jaren huwelijk kan het voorkomen dat de huwelijkse voorwaarden niet meer uitvoerbaar of reëel zijn. Neem voor juridisch advies en antwoord op je vragen contact met ons op.

Meer informatie