“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Huwelijkse voorwaarden en scheiden

  • Er zijn verschillende huwelijkse voorwaarden mogelijk.
  • Laat de huwelijkse voorwaarden altijd lezen door een specialist als je gaat scheiden.
  • Op zoek naar een specialist die jou kan helpen? Wij brengen je graag in contact met de juiste persoon!
9,4
Klanten vertellen

785 beoordelingen

Lees voor

Zijn jullie op huwelijkse voorwaarden getrouwd? Dan betekent dit dat jullie duidelijke afspraken hebben gemaakt over wat van wie is. Niet alles valt automatisch in de gemeenschap. Of iets in de gemeenschap valt hangt af van de huwelijkse voorwaarden die op papier staan. Hebben jullie een geregistreerd partnerschap? Dan heten deze afspraken partnerschapsvoorwaarden.

Huwelijkse voorwaarden kunnen zowel voor als tijdens het huwelijk worden opgesteld. Dit laatste gebeurt vaak wanneer één van beide partners een eigen bedrijf begint en worden opgesteld door een notaris.

Vormen van huwelijkse voorwaarden

Er bestaan allerlei soorten huwelijkse voorwaarden, want ieder stel heeft natuurlijk zijn eigen wensen. Sommige huwelijkse voorwaarden komen veel voor:

  1. Koude uitsluiting
  2. Beperkte gemeenschap

1. Koude uitsluiting

Bij koude uitsluiting is er helemaal geen gemeenschap van goederen. De partners delen hun vermogen, inkomsten en schulden niet. Dit betekent dat al het bezit helemaal privé blijft. De enige uitzondering die hierop is de verdeling van het pensioen, hoewel je ook daar afspraken over kunt maken.

2. Beperkte gemeenschap

Bij beperkte gemeenschap van goederen is er sprake van een gemeenschappelijk deel en een privédeel. Een stel kan ervoor kiezen dat bijvoorbeeld het eigen bedrijf, de inboedel of de woning wel in de gemeenschap valt en de rest niet.

Verrekenstelsels

In veel huwelijkse voorwaarden is een verrekenbeding opgenomen. Dit betekent eigenlijk dat er te zijner tijd berekend moet worden wie wat heeft ingebracht. Het verrekenbeding kent twee vormen:

Periodiek verrekenbeding

Bij een periodiek verrekenbeding (of Amsterdams verrekenbeding) moeten jullie ieder jaar het resterende saldo op de en/of rekening eerlijk verdelen. Dit betekent dat privé-vermogens gescheiden blijven en dat de inkomsten uit arbeid aan het einde van elk jaar worden verrekend.

Finaal verrekenbeding

Je kunt ook gebruikmaken van het finaal verrekenbeding. Bij een scheiding verdeel je dan het gezamenlijke vermogen volgens dezelfde methode die je ook had toegepast als je in gemeenschap van goederen getrouwd was geweest. Een aantal zaken kun je buiten deze verdeling houden. Zoals het vermogen dat je voor het huwelijk al had en het vermogen dat je geërfd hebt of dat je op een andere manier geschonken is. Je kunt ook gebruikmaken van het finaal verrekenbeding als je je tijdens je huwelijk niet aan het periodiek verrekenbeding hebt gehouden.

Juridisch advies

De huwelijkse voorwaarden zijn alleen door een deskundige goed te begrijpen. Laat daarom jouw huwelijkse voorwaarden altijd even bekijken door een advocaat die hier goed in thuis is. Na jaren huwelijk kan het voorkomen dat de huwelijkse voorwaarden niet meer uitvoerbaar of reëel zijn. Neem voor juridisch advies en antwoord op je vragen contact met ons op.

Meer informatie