Huwelijkse voorwaarden en scheiden

Als je op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, betekent dit dat jullie een overeenkomst hebben waarin het recht op bezit en inkomen van beiden is geregeld. Huwelijkse voorwaarden sluiten bepaalde bezittingen en schulden uit van het trouwen in gemeenschap van goederen. Als jullie een geregistreerd partnerschap hebben, spreek je ook wel van partnerschapsvoorwaarden.

Huwelijkse voorwaarden kunnen zowel voor als tijdens het huwelijk worden opgesteld. Dit laatste gebeurt vaak wanneer één van beide partners een eigen bedrijf begint en worden opgesteld door een notaris.

Vormen van huwelijkse voorwaarden

Er bestaan allerlei soorten huwelijkse voorwaarden, want elk stel heeft natuurlijk zijn eigen wensen. Enkele huwelijkse voorwaarden komen echter veel voor:

Koude uitsluiting

Bij koude uitsluiting is er helemaal geen gemeenschap van goederen. De partners delen het vermogen en de inkomsten niet, wat betekent dat het bezit geheel privé blijft. De enige uitzondering die hierop kan zijn is de verdeling van het pensioen.

Beperkte gemeenschap

Bij beperkte gemeenschap van goederen is er sprake van een gemeenschappelijk deel en een privédeel. Een stel kan ervoor kiezen dat bijvoorbeeld de inboedel of de woning in de beperkte gemeenschap valt.

Verrekenstelsels

De verschillende soorten huwelijks voorwaarden kunnen verzacht worden door opname van een zogeheten verrekenbeding. Verrekenbedingen zijn afspraken over het verrekenen van bepaalde waarden of inkomsten. Het verrekenbeding kent twee vormen:

Periodiek verrekenbeding

Je spreekt over een periodiek verrekenbeding (of Amsterdams verrekenbeding) als aan het einde van elk jaar het resterende saldo op de en/of rekening eerlijk wordt verdeeld. Bij het periodiek verrekenbeding kiezen jullie ervoor de privé-vermogens gescheiden te houden en de inkomsten uit arbeid aan het einde van elk jaar te verrekenen. Die verrekening is gebaseerd op de gezamenlijke en/of rekening, waarop alle inkomsten uit arbeid worden gestort en waarvan de vaste lasten worden betaald.

Finaal verrekenbeding

Je kunt ook gebruikmaken van het finaal verrekenbeding. Bij een scheiding verdeel je dan het gezamenlijke vermogen volgens dezelfde methode die je ook had toegepast als je in gemeenschap van goederen getrouwd was geweest. Een aantal zaken kun je buiten deze verdeling houden. Zoals het vermogen dat je voor het huwelijk al had en het vermogen dat je geërfd hebt of dat je op een andere manier geschonken is.

Je kunt overigens ook gebruikmaken van het finaal verrekenbeding als je je tijdens je huwelijk niet aan het periodiek verrekenbeding hebt
gehouden.

De huwelijkse voorwaarden zijn alleen door een deskundige goed te begrijpen. Hierdoor is scheiden met huwelijkse voorwaarden een tijdrovende en kostbare klus. Na jaren huwelijk kan het voorkomen dat de huwelijkse voorwaarden niet meer uitvoerbaar of reëel zijn. Neem voor juridisch advies en antwoord op je vragen contact met ons op.

Direct hulp nodig?
 

0900 4455600

(40 cent per minuut)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Juridisch Advies

Gratis advies, zonder enige verplichting.

Help mij!

Wij bellen je

op werkdagen binnen 30 min. terug

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Volg Ons op

 op Facebook Echtscheiding-wijzer op Linkedin Echtscheiding-wijzer op Twitter

Polls

De Nationale Adviesbalie

Wij kunnen u helpen

Lees meer ...

Op deze website van De Nationale AdviesBalie vind je veel informatie en kun je berekeningen uitvoeren.

Heb je meer hulp nodig? Neem contact met ons op. Soms kunnen wij je vragen direct beantwoorden, en anders kunnen we je in contact brengen met een specialist uit ons netwerk bij jou in de buurt. Dat is iemand met veel kennis en ervaring, maar ook iemand die bij jou past.

Neem vrijblijvend contact met ons op, dan helpen wij je graag verder!