“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Uitleg huwelijkse voorwaarden

20 dec, 2021 | Juridisch
9,5
Klanten vertellen

1318 beoordelingen

De term trouwen onder huwelijkse voorwaarden komt nogal eens voorbij. Maar wat betekent het nou eigenlijk, waarom zou je dat doen en wat kun je er precies mee? Wij leggen je het graag uit!

Wat betekent trouwen onder huwelijkse voorwaarden?

Als je getrouwd bent onder huwelijkse voorwaarden betekent dat dat jullie een huwelijk hebben waarbij jullie schriftelijk afspraken hebben vastgelegd over bepaalde bezittingen en schulden. Door het opstellen van huwelijkse voorwaarden kunnen jullie voorkomen dat persoonlijke bezittingen in de gemeenschap vallen.

Waarom huwelijkse voorwaarden opstellen?

Bij eventuele echtscheiding kunnen jullie door het vooraf opstellen van huwelijkse voorwaarden bepaalde zaken of jullie zelf beschermen. Voordeel is dat het bij scheiding duidelijk is hoe de zaken verdeeld moeten worden.Ook als er sprake is van een eigen bedrijf wordt er vaak gekozen voor huwelijkse voorwaarden. Zo kunnen worden zakelijke- en privé bezittingen worden gescheiden.

Hoe huwelijkse voorwaarden opstellen?

Huwelijkse voorwaarden is dus een soort huwelijkscontract. De huwelijkse voorwaarden moeten worden opgesteld via de notaris en worden vervolgens vastgelegd in een notariële akte. Jullie kunnen ervoor kiezen om direct na het sluiten van het huwelijk de huwelijkse voorwaarden op te stellen. Maar ook op een later moment kan de gemeenschap van goederen nog worden omgezet naar huwelijkse voorwaarden. Hou er rekening mee dat, in dit laatste geval, huwelijkse voorwaarden lastiger op te maken zijn als er sprake is van schulden.

Er zijn twee soorten huwelijkse voorwaarden:

  1. Koude uitsluiting
  2. Beperkte gemeenschap

Koude uitsluiting

Bij koude uitsluiting spreken jullie af dat er geen enkele vorm van gezamenlijk bezit van schulden of bezittingen is. Er is dus geen gezamenlijk vermogen, inkomsten of schulden en jullie zijn daarmee volledig onafhankelijk van elkaar. Bij echtscheiding hebben jullie dan ook alleen maar recht op het eigen opgebouwde vermogen en schulden.

Beperkte gemeenschap

Bij een beperkte gemeenschap van goederen worden er aparte afspraken gemaakt. Eigenlijk zijn er dan drie soorten vermogens: twee individuele en één gezamenlijk vermogen. Als jullie besluiten te scheiden dan zal ook alleen het gezamenlijk vermogen worden verdeeld.

Verrekenbeding

Bij een scheiding van een huwelijk op huwelijkse voorwaarden wordt gebruik gemaakt van verrekenbedingen.

Er zijn twee soorten verrekenbedingen:

  1. Periodiek verrekenbeding
  2. Finaal verrekenbeding

Periodiek verrekenbeding

Als er een periodiek verrekenbeding van is afgesproken, dan moeten jullie jaarlijks de opgebouwde inkomsten verdelen. In dit geval kan er sprake zijn van een inkomen uit arbeid en wordt gekeken naar het inkomen dat ingebracht wordt om de huishoudelijke kosten te betalen. Privé vermogens worden niet in dit beding meegenomen. Nadeel van een dergelijke constructie is wel dat het nogal open staat voor discussie. Want deze jaarlijkse verdeling wordt vaak vergeten in betere huwelijkstijden.

Finaal verrekenbeding

Bij de keuze voor het finale verrekenbeding zal er een eenmalige verrekening plaatsvinden op het moment van scheiding. Bij een scheiding verdeel je in dat geval het gezamenlijke vermogen volgens dezelfde wijze die jullie ook zouden toepassen als je in gemeenschap van goederen getrouwd was geweest. Bepaalde zaken kunnen jullie buiten beschouwing laten. Hierbij kunnen jullie denken aan het vermogen dat je voor het huwelijk al had of het vermogen dat je geërfd hebt of wat op een andere wijze geschonken is.

Alimentatie en huwelijkse voorwaarden

Ook bij een huwelijk dat is gesloten onder huwelijkse voorwaarden kan er sprake zijn van een alimentatieverplichting. Dit geldt voor zowel kinder- als partneralimentatie. Het is wettelijk bepaald dat een alimentatieplicht niet uitgesloten kan worden in bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden.