“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Omgangsrecht

  • Een kind heeft recht op omgang met zijn ouders.
  • Maak samen goede afspraken over de omgangsregeling.
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

Lees voor

Jullie kind heeft het recht op omgang met allebei zijn ouders. Dit heet het omgangsrecht. Om dit goed te laten verlopen is het belangrijk dat jullie een omgangsregeling opstellen als jullie uit elkaar gaan. In de omgangsregeling staat precies wie het kind wanneer mag zien. Door hier duidelijke afspraken over te maken, zorg je ervoor dat jullie en de kinderen precies weten waar jullie aan toe zijn. Dat is wel zo prettig. De omgangsregeling komt te staan in het ouderschapsplan. Download gratis ons ouderschapsplan en pas deze aan naar jullie wensen.

Ben je op zoek naar een goede advocaat of mediator? Bel ons direct op 088-6002801 (gebruikelijke belkosten). Wij luisteren naar jouw verhaal en adviseren je over de juiste juridische vervolgstappen.

Recht op omgang

Kinderen hebben recht op contact met beide ouders. Ook al woont het kind bij jou, hij of zij heeft het recht om je partner te zien. Sterker nog: er is zelfs een verplichting tot omgang met het kind. De rechter kan op verzoek van één van de ouders een omgangsregeling vaststellen. Dit is dan een verplichting waar je je aan moet houden.

Ontzegging van het omgangsrecht

In sommige gevallen kan het beter zijn voor jullie kind, als hij of zij niet langer contact heeft met de andere ouder. Als dit het geval is, kun je de rechter vragen om de andere ouder het recht op omgang te ontzeggen. Je moet hier wel hele goede redenen voor hebben. Dit kan bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

  • De omgang levert ernstig nadeel op voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind.
  • De ouder is niet in staat of ongeschikt voor omgang met het kind.
  • Het kind van twaalf jaar of ouder maakt zelf ernstige bezwaren.
  • De omgang is in strijd met andere zwaarwegende belangen.

Omgangsregeling

Het afspreken van een goede omgangsregeling is een belangrijk onderdeel van het stappenplan voor het regelen van de scheiding. Kunnen jullie nog met elkaar overleggen, bekijk dan samen wat voor omgangsregeling het prettigst zou zijn voor jullie kinderen. Daarnaast moet je hierbij natuurlijk ook rekening houden met jullie werk, school, clubjes enzovoort. Er zijn verschillende soorten omgangsregelingen mogelijk. Zo kun je denken aan een weekendregeling, een uitgebreide omgangsregeling of een co-ouderschap. Kijk vooral naar wat er bij jullie kinderen past en betrek ze ook bij het vaststellen van de omgangsregeling.

Tip:
Maak gebruik van ons gratis ouderschapsplan. In dit plan staan alle belangrijke punten genoemd. Pas alle groen gearceerde stukken aan naar jullie wens. Neem het plan mee naar de advocaat en bespaar daar kosten!

Hulp bij het omgangsrecht

Als het jullie niet lukt om goede afspraken te maken over een omgangsregeling, zullen jullie naar de rechter moeten. Realiseer je dan wel dat kinderen van twaalf jaar of ouder gehoord zullen worden door de rechtbank. De rechter wil namelijk weten hoe het kind denkt over de omgangsregeling vóór er een afspraak opgelegd wordt. De rechter zal jullie kind uitnodigen om in de rechtbank zijn mening te geven. Dat is natuurlijk best eng. Wil jouw kind dit niet, dan kan hij ook een brief schrijven naar de rechter met zijn mening. Het kan voor een kind heel moeilijk zijn om op deze manier te laten weten wat hij het liefst wil. Kinderen blijven altijd loyaal naar hun ouders. Je kan hen eigenlijk niet vragen om te kiezen, want zij willen zowel vader als moeder tevreden houden. Probeer er daarom altijd eerst samen uit te komen zonder rechter. Een mediator kan hier wellicht bij helpen.

Omgangsrecht voor anderen met een nauwe band

Het wettelijk recht op omgang geldt ook voor degenen die in een nauwe band met het kind hebben. Hierbij kun je denken aan:

  • de biologische vader die het kind niet erkend heeft;
  • bloedverwanten in de tweede graad (grootouders, ooms, tantes);
  • een pleegouder die het kind langer dan een jaar heeft verzorgd.

Vooral opa’s en oma’s lopen er vaak tegenaan dat zij na de scheiding van hun kinderen geen contact meer hebben met de kleinkinderen. Helaas is het moeilijk hier iets aan te doen. Om een omgangsregeling te kunnen afdwingen moeten opa en oma kunnen aantonen dat zij een belangrijke bijdragen hebben geleverd aan de verzorging en de opvoeding van het kind. Een keer in de week oppassen of af en toe een logeerpartij zijn daarvoor niet voldoende.

Tip:
Voor jullie kinderen zijn goede afspraken over het omgangsrecht belangrijk. Zorg ervoor dat jullie met de hulp van een mediator afspraken maken, als jullie er zelf niet uitkomen.

Meer informatie