Omgangsrecht

Omgangsrecht betekent dat jullie kind recht heeft op omgang met allebei zijn ouders. Jullie moeten daarom een omgangsregeling opstellen als jullie uit elkaar gaan. De omgangsregeling leggen jullie samen vast in het ouderschapsplan.

Recht op omgang

Kinderen hebben recht op contact met beide ouders. Ook al woont het kind bij jou, hij of zij heeft het recht om je partner te zien. Sterker nog er is zelfs een verplichting tot omgang met het kind. De rechter kan op verzoek een regeling over dit omgangsrecht vaststellen.

Ontzegging van het omgangsrecht

In sommige gevallen kan het beter zijn voor jullie kind als hij of zij niet langer contact heeft met de andere ouder. Als dit het geval is, kun je de rechter verzoeken om de andere ouder het recht op omgang te ontzeggen. De wet zelf benoemt vier situaties waarin de rechter het recht op omgang kan ontzeggen:

  • De omgang levert ernstig nadeel op voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind.
  • De ouder is kennelijk niet in staat of ongeschikt tot omgang.
  • Het kind van twaalf jaar of ouder maakt zelf ernstige bezwaren.
  • De omgang is in strijd met andere zwaarwegende belangen.

Hulp bij het omgangsrecht

Als het jullie niet lukt om goede afspraken te maken over een omgangsregeling, zullen jullie naar de rechter moeten. Realiseer je dan dat kinderen van twaalf jaar of ouder gehoord zullen worden door de rechtbank. De rechter wil namelijk weten hoe het kind denkt over de omgangsregeling vóór er een afspraak opgelegd wordt. De rechter zal jullie kind uitnodigen om in de rechtbank zijn mening te geven. Wil het kind dit niet, dan mag hij ook schriftelijk zijn mening geven. Het kan voor een kind heel moeilijk zijn om op deze manier te laten weten wat hij het liefst wil. Je zadelt je kind op met jullie probleem. Probeer er daarom altijd eerst samen uit te komen zonder rechter. Een mediator kan jullie hierbij helpen.

Omgangsrecht voor anderen met een nauwe band

Het wettelijk recht op omgang geldt ook voor degenen die in een nauwe
persoonlijke betrekking tot het kind staan. Dan moet je denken aan:

  • de biologische vader die het kind niet erkend heeft
  • bloedverwanten in de tweede graad (grootouders, ooms, tantes)
  • een pleegouder die het kind langer dan een jaar heeft verzorgd

Vooral opa’s en oma’s lopen er vaak tegenaan dat zij na de scheiding van hun kinderen geen contact meer hebben met de kleinkinderen. Helaas is het moeilijk hier iets aan te doen. Om een omgangsregeling te kunnen afdwingen moeten opa en oma kunnen aantonen dat zij een belangrijke bijdragen hebben geleverd aan de verzorgingen de opvoeding van het kind. Een keer in de week oppassen of af en toe een logeerpartij zijn daarvoor niet voldoende.

Voor jullie kinderen zijn goede afspraken over het omgangsrecht belangrijk. Zorg ervoor dat jullie met de hulp van een mediator afspraken maken, als jullie er zelf niet uitkomen.
TIP:

Direct hulp nodig?
 

0900 4455600

(40 cent per minuut)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Juridisch Advies

Gratis advies, zonder enige verplichting.

Help mij!

Wij bellen je

op werkdagen binnen 30 min. terug

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Volg Ons op

 op Facebook Echtscheiding-wijzer op Linkedin Echtscheiding-wijzer op Twitter

Polls

De Nationale Adviesbalie

Wij kunnen u helpen

Lees meer ...

Op deze website van De Nationale AdviesBalie vind je veel informatie en kun je berekeningen uitvoeren.

Heb je meer hulp nodig? Neem contact met ons op. Soms kunnen wij je vragen direct beantwoorden, en anders kunnen we je in contact brengen met een specialist uit ons netwerk bij jou in de buurt. Dat is iemand met veel kennis en ervaring, maar ook iemand die bij jou past.

Neem vrijblijvend contact met ons op, dan helpen wij je graag verder!