“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Ook in de politiek is steeds meer aandacht voor ouderverstoting. Zo werd onlangs in de Tweede Kamer aandacht besteed aan dit onderwerp. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich positief uit over het voorstel van de SP om gescheiden ouders te dwingen zich aan de omgangsregeling te houden. Als een ouder de omgangsregeling frustreert, zou hij of zij hiervoor gestraft moeten worden.

Voorstellen

Het terugdringen van ouderverstoting is een belangrijk punt voor de politieke partijen. Onder andere de SP en regeringspartijen VVD en D66 roepen de minister op om snel met voorstellen te komen om het nakomen van de omgangsregeling te kunnen afdwingen. Zo zou het niet meewerken aan de omgangsregeling strafbaar gesteld moeten worden.

Beide ouders

“Een kind heeft ook na een scheiding recht op opvoeding, verzorging en omgang met en door beide ouders. Dit is het uitgangspunt. Het gebeurt nog te vaak dat er wel een omgangsregeling is opgelegd door de rechter, maar dat het kind door de ene ouder toch wordt weggehouden bij de andere ouder”, zo zegt initiatiefnemer Michiel van Nispen van de SP. Uiteindelijk kan dit leiden tot ouderverstoting.

Problemen bij kinderen

Een scheiding heeft al ontzettend veel impact op de betrokken kinderen. Van de 70.000 kinderen die jaarlijks de scheiding van hun ouders meemaken, ondervinden zo’n 16.000 kinderen hier ernstige gevolgen van. Zij krijgen de nodige problemen met bijvoorbeeld verslavingen, sluiten zich emotioneel af en hebben vaker angstige of neerslachtige gevoelens. Dit soort problemen komen vaker voor als er sprake is van ouderverstoting en het kind één van de twee ouders niet meer ziet.

Co-ouderschap

Het tegenovergestelde van ouderverstoting is co-ouderschap. Bij een co-ouderschap hebben de ouders evenveel omgang met de kinderen en verdelen de zorg- en opvoedtaken. De Tweede Kamer heeft het kabinet ook gevraagd om te bekijken of co-ouderschap als uitgangspunt kan worden opgenomen in de wet. Minister Dekker heeft hier zo zijn twijfels over. Volgens hem zou dit allerlei discussies veroorzaken over het afwijken van deze regel, wat niet in het belang van het kind zou zijn.