“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Flitsscheiding afgeschaft

  • De flitsscheiding is in 2009 afgeschaft.
  • Ben jij gescheiden via een flitsscheiding? Dan kun je nu nog tegen problemen aanlopen.
  • Heb jij vragen over een flitsscheiding? Wij helpen je graag!
9,5
Klanten vertellen

571 beoordelingen

Lees voor

Tot 1 maart 2009 kon je scheiden via een flitsscheiding. Je kon je huwelijk omzetten in een geregistreerd partnerschap. Vervolgens liet je dat geregistreerd partnerschap ontbinden. Je was dan gescheiden zonder dat er een rechtbank of advocaat aan te pas kwam.

Deze vorm van scheiden is sinds 2009 afgeschaft omdat de positie van het kind bij deze vorm van scheiden te weinig aandacht kreeg. Daarnaast wordt de dit type scheiding in het buitenland niet erkend. Dit kan problemen opleveren.

Problemen bij een flitsscheiding

Ben je gescheiden via een flitsscheiding, dan kun je nu tegen grote problemen aanlopen. Zo zijn de wettelijke bepalingen over alimentatie niet geldig bij een flitsscheiding. Wanneer over de duur van de alimentatie geen uitdrukkelijke afspraken gemaakt zijn tijdens de flitsscheiding, geldt een levenslange alimentatieplicht.

Daarnaast heeft een flitsscheiding geen executoriale titel, omdat de rechter de gemaakte afspraken niet heeft bekrachtigd. Er is tenslotte geen rechter aan te pas gekomen. Daarnaast is in veel gevallen niets afgesproken over de kinderen. Beide ouders hebben het ouderlijk gezag over de kinderen behouden. Als je dit wilt aanpassen, zul je naar de kantonrechter moeten.

Tot slot wordt een flitsscheiding in het buitenland niet erkend. Wil je in het buitenland wilt trouwen met een burger van dat land, dan is dat niet mogelijk. Je pleegt dan namelijk bigamie. Ook bij overlijden ontstaan er problemen. Want als één van jullie in het buitenland overlijdt, wordt de ander gezien als de wettelijke echtgeno(o)t(e). Verder is het onmogelijk om als vader je eigen kind te erkennen in landen waar de flitsscheiding niet erkend wordt.

Heb je problemen met de erkenning van de flitsscheiding in het buitenland? Het is dan verstandig een een specialist op dit gebied in te schakelen.

Rechtsgeldigheid flitsscheiding

Omdat bij het proces van een flitsscheiding geen rechter betrokken is geweest, zijn de gemaakte afspraken niet door de rechter bekrachtigd. De scheiding is rechtsgeldig, maar de gemaakte afspraken zijn daarmee dus niet rechtens afdwingbaar.

Als je toch de betalingsachterstand van de alimentatie wil afdwingen, zul je naar de rechtbank moeten om de destijds gemaakte afspraken alsnog door een rechter te laten bekrachtigen. Hiervoor heb je een advocaat nodig, die weet welke stappen genomen moeten worden. Wij kunnen je in contact brengen met een geschikte advocaat bij jou in de buurt. Neem voor advies vrijblijvend contact met ons op via het adviesformulier.

Meer informatie