“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Scheiden en tegemoetkomingen

  • Hebben jullie een co-ouderschap? Geef dit dan door aan de SVB.
  • Kijk op Toeslagen.nl om te checken op welke toeslagen jij recht hebt.
  • Vragen? Wij helpen je graag op weg!
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

Lees voor

Als je voordat je ging scheiden recht had op bepaalde toeslagen of tegemoetkomingen, kan dit veranderen na je scheiding. Het kan ook zo zijn dat je door je scheiding ineens wél recht hebt op bepaalde toeslagen of dat de bedragen die je krijgt veranderen Hoe zit het met je recht op toeslagen van de Sociale Verzekeringsbank, de Belastingdienst en de gemeente nadat je bent gescheiden?

Kinderbijslag

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de instantie die de kinderbijslag uitbetaald. De kinderbijslag is een overheidsbijdrage die los staat van het inkomen. De SVB keert de kinderbijslag uit aan degene waarbij het kind staat ingeschreven.

Hebben jullie een co-ouderschap, dan kunnen jullie dit doorgeven aan de SVB. Het is daarbij wel belangrijk dat jullie het officiële document met de afspraken, bijvoorbeeld het ouderschapsplan, naar de SVB toesturen. Zij zullen dan de kinderbijslag verdelen.

Kindgebonden budget

Heb je recht op kindgebonden budget, dan krijg je dit van de Belastingdienst. De Belastingdienst kan het kindgebonden budget voor een kind niet over beide ouders verdelen. Alleen de aanvrager van de kinderbijslag kan het kindgebonden budget krijgen. De verdeling van het kindgebonden budget moeten jullie onderling zelf regelen. Het kindgebonden budget is de enige toeslag die een rol speelt bij het maken van een alimentatieberekening. Sinds 2015 is het kindgebonden budget flink gestegen. Dit heeft effect op de kinderalimentatie en zorgt ervoor dat veel alimentatiebetalers een alimentatieverlaging kunnen aanvragen.

Kinderopvangtoeslag

Voor de kinderopvangtoeslag hanteert de Belastingdienst weer andere regels. Deze toeslag kun je alleen krijgen als je werkt of een opleiding volgt. Zorgen jij en je ex-partner ieder een deel van de week voor de kinderen en is er dus een co-ouderschap? Dan moeten jullie allebei de kinderopvangtoeslag aanvragen voor jullie eigen deel van de kosten.

Tip:
Hebben jullie co-ouderschap afgesproken en meer dan twee kinderen? ‘Verdeel’ ze dan tussen jou en je ex-partner. Je schrijft bijvoorbeeld je zoon in op jouw adres en je dochter op dat van je ex-partner. Zo kun je allebei de inkomensafhankelijke tegemoetkomingen aanvragen.

Bijstandsuitkering

Als je na de scheiding niet meer in je eigen levensonderhoud kunt voorzien, kun je een bijstandsuitkering aanvragen. Ontvang je tijdens je scheiding al een bijstanduitkering? Dan is het belangrijk om de scheiding te melden bij de gemeente waar je woont of gaat wonen. De gemeente beoordeelt dan opnieuw of je afzonderlijk van je ex-partner nog recht hebt op de bijstandsuitkering.

Let op:
Misschien ontvang je door je scheiding veel geld. Bijvoorbeeld door verdeling van vermogen of de overwaarde van het huis. Dit kan ervoor zorgen dat je geen recht (meer) hebt op een bijstandsuitkering.

Heb je co-ouderschap met je ex-partner over de kinderen? Houd er dan rekening mee dat dat je na de scheiding een bedrag krijgt dat tussen de norm van alleenstaanden en die van eenoudergezinnen in ligt. Je hoeft immers niet alle kosten voor de kinderen te betalen omdat je die kosten deelt met je ex-partner.

Zorgtoeslag en huurtoeslag

Zorgtoeslag en huurtoeslag zijn inkomensafhankelijke toeslagen die worden uitbetaald door de Belastingdienst. Na je scheiding verandert de gezinssamenstelling en daardoor ook het totale inkomen. Je komt in aanmerking voor huurtoeslag (voorheen huursubsidie) als je in een huurwoning woont en je inkomen onder een bepaald bedrag blijft. Voor zorgtoeslag is alleen de hoogte van het inkomen van belang. Je kunt bij de Belastingdienst terecht voor het aanvragen van huur- en zorgtoeslag.

Tegemoetkoming ouders

De Dienst Uitvoering Onderwijs (afgekort DUO, voorheen de IB-Groep) verstrekt de tegemoetkoming ouders. Die bestaat uit de tegemoetkoming schoolkosten en de tegemoetkoming les- en cursusgeld. De ouder bij wie het kind op 1 augustus van het nieuwe schooljaar staat ingeschreven, kan de tegemoetkomingen aanvragen. Deze tegemoetkomingen zijn inkomensafhankelijk.

Zorgkorting

De alimentatieplichtige ouder met een omgangsregeling komt in aanmerking voor een zogenaamde zorgkorting. Deze zorgkorting wordt in mindering gebracht op de kinderalimentatie. Of je in aanmerking komt voor zorgkorting is afhankelijk van de omgangsregeling. De hoogte van de zorgkorting varieert tussen 5 en 30 procent en is afhankelijk van de behoefte.

Meer informatie