“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Scheiden en belasting

  • Ga je scheiden? Dan heeft dit ook gevolgen voor de belastingen.
  • Heb je al gekeken of je in aanmerking komt voor toeslagen?
  • Meer weten over de financiën na een scheiding? Neem contact op met jouw financieel adviseur.
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Lees voor

Is het verzoek tot echtscheiding gedaan en staan jullie niet meer op hetzelfde adres ingeschreven? Dan zijn jullie voor de Belastingdienst officieel gescheiden en zijn jullie geen fiscale partners meer. Als je gescheiden bent, heb je geen fiscaal partnerschap meer en dus geen gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten. Jij en je partner moeten dan ieder afzonderlijk belastingaangifte doen.

Je kunt er ook voor kiezen om in het jaar van de scheiding nog wel fiscale partners te zijn. Je mag dan in de belastingaangifte de inkomsten en aftrekposten verdelen. De manier waarop jullie deze verdeling maken, kan van invloed zijn op de belasting die je betaalt of terugkrijgt. Iedere verdeling mag, als het totaal maar op 100% uitkomt. Vraag je financieel adviseur om advies. Deze kan bekijken wat voor jullie het meest gunstige is.

Let op:
Misschien is het voor jullie fiscaal aantrekkelijker om in het jaar van de scheiding nog gezamenlijk aangifte te doen. Een financieel adviseur kan je hier advies over geven.

Aftrekbaar belasting

Sommige kosten die je maakt tijdens de scheiding zijn aftrekbaar van de belasting. Hieronder geven we aan wat je wel en wat je niet op kan voeren bij jouw belastingaangifte. Heb je twijfels? Vraag dan jouw financieel adviseur om advies.

Welke kosten zijn niet aftrekbaar?

De kosten van de scheiding zelf zijn niet aftrekbaar. Kosten die te maken hebben met het betalen of aanpassen van een alimentatieplicht, mag de alimentatiebetaler ook niet opgeven als aftrekpost. En stel dat je ex-partner het niet eens is met jouw alimentatievraag en hier tegen in gaat? Dan zijn de kosten van dit verweer ook niet aftrekbaar.

Ontvang je partneralimentatie, dan wordt dat gezien als inkomen en daar moet je dus belasting over betalen. Voor de betaler is de partneralimentatie een aftrekpost.

Kinderalimentatie wordt door de Belastingdienst niet als inkomen gezien. Daarom zijn de kosten die jij maakt om kinderalimentatie te krijgen niet aftrekbaar. Ontvang je als ouder kinderalimentatie, dan hoeft je daar geen belasting over te betalen.

Welke kosten zijn wel aftrekbaar?

Betaal je partneralimentatie aan je ex-partner, dan mag je dat als betaler opvoeren als aftrekpost. Hierbij is het wel belangrijk dat de afspraken over de partneralimentatie zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of door de rechter zijn bepaald.

De kosten die de alimentatie-ontvanger maakt voor het krijgen, verhogen of behouden van de partneralimentatie zijn ook voor de belasting aftrekbaar. Je kunt dan denken aan de proceskosten en de kosten voor de juridische hulp die je hebt ingeschakeld. Het is dus belangrijk dat je advocaat op zijn facturen duidelijk aangeeft welke tijd hij heeft besteed aan de partneralimentatie. Je kunt immers een deel van die factuur aftrekken. Weigert de ex te betalen en moet je kosten maken om de partneralimentatie te krijgen? Dan zijn deze kosten ook aftrekbaar.

Let op:
Kosten die je maakt om partneralimentatie te krijgen, zijn aftrekbaar van de belasting.

Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op je inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Afhankelijk van je persoonlijke situatie heb je recht op deze kortingen. Ga je scheiden, dan heeft dat gevolgen voor je heffingskortingen. Sommige kortingen waarmee je te maken krijgt, zijn de algemene heffingskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting. Informeer bij een financieel specialist welke kortingen in jouw situatie gelden of juist komen te vervallen door de scheiding.

Toeslagen

Als je toeslagen ontvangt en gaat scheiden, dan zullen de toeslagen ook veranderen. Ook kan het zijn dat je na de scheiding ineens recht hebt op meer toeslagen. Op www.toeslagen.nl kun je precies bekijken hoe jouw situatie eruit komt te zien. Een van de toeslagen is het kindgebonden budget. Dit is de enige toeslag die ook rechtstreeks invloed heeft op de berekening van de alimentatie.

Meer informatie