“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Scheiding van tafel en bed

  • Scheiden van tafel en bed kan een goede tussenoplossing zijn.
  • Ook bij scheiden van tafel en bed moet alles worden verdeeld.
  • Vragen over scheiden van tafel en bed? Wij helpen je graag!
9,5
Klanten vertellen

1293 beoordelingen

Lees voor

Scheiden van tafel en bed is eigenlijk een soort van tussenoplossing. Jullie willen wel graag gescheiden van elkaar leven, maar willen nog niet definitief van elkaar gescheiden zijn. Deze vorm van scheiden wordt steeds minder gebruikt, omdat de wet je niet meer verplicht tijdens het huwelijk samen te wonen. Een scheiding van tafel en bed kun je alleen aanvragen als je getrouwd bent. Bij een geregistreerd partnerschap is scheiden van tafel en bed niet mogelijk.

Waarom een scheiding van tafel en bed

Vroeger kozen de meeste mensen voor een scheiding van tafel en bed door hun geloofsovertuiging. Zij wilden hun leven niet meer met elkaar delen, maar mochten vanwege hun geloof niet scheiden. In dat geval was dit een goede tussenoplossing. Tegenwoordig hebben mensen vaak een meer praktische reden om te gaan scheiden van tafel en bed. Bijvoorbeeld als de financiële situatie het niet toelaat om te scheiden of als samenwonen niet meer gaat. Als je gaat scheiden van tafel en bed, ben je wettelijk gezien nog gewoon getrouwd. Alleen leef je apart van je partner.

Als jullie in (beperkte) gemeenschap van goederen getrouwd zijn, wordt dit bij een scheiding van tafel en bed omgezet naar huwelijkse voorwaarden. Alle spullen, vermogen en schulden die in de gemeenschap vallen moeten worden verdeeld. Na de scheiding van tafel en bed hebben jullie allebei een eigen vermogen, inkomen en schulden.

Procedure scheiding van tafel en bed

Hoewel een scheiding van tafel en bed geen officiële scheiding is, is de procedure ongeveer gelijk aan de normale echtscheidingsprocedure. Je hebt hier dan ook een advocaat voor nodig. De rechter zal jullie scheiding van tafel en bed toewijzen als hij ervan overtuigd is dat jullie relatie ‘duurzaam ontwricht’ is.

Als jullie minderjarige kinderen hebben, moet ook een ouderschapsplan toegevoegd worden. Onderschat het opstellen van afspraken over de verdeling van bezit, vermogen, de woning, de alimentatie en het opstellen van het ouderschapsplan niet. Ondanks dat jullie voor de wet nog getrouwd blijven, zal het proces dat je moet doorlopen hetzelfde zijn als bij een gewone scheiding.

Tip:
Wist je dat je voor het opstellen van een ouderschapsplan ook gebruik kunt maken van onze online ouderschapsplanmodule?

De scheiding van tafel en bed moet worden opgenomen in het huwelijksgoederenregister bij de griffie van de rechtbank. Let erop dat de beschikking binnen zes maanden wordt ingeschreven, anders verliest deze haar kracht!

Gevolgen scheiding van tafel en bed

De belangrijkste gevolgen van een scheiding van tafel en bed zijn:

  • Bij scheiden van tafel en bed wordt ervoor gekozen de gezamenlijke gemeenschap te beëindigen. Dit houdt in dat bezittingen, vermogen (woning, pensioen en verzekeringen) en inkomen niet meer gemeenschappelijk zijn.
  • Als je kinderen hebt, blijft het gezamenlijk ouderlijk gezag bestaan. De omgang met de kinderen wordt vastgelegd in een omgangsregeling. Ook wordt vastgelegd wie daadwerkelijk het ouderlijk gezag gaat uitvoeren. Dit zijn onderdelen van het ouderschapsplan.
  • De onderlinge onderhoudsplicht blijft, zoals ook bij een echtscheiding, bestaan.
  • Opgebouwd ouderdomspensioen kan al worden verdeeld, ondanks dat jullie volgens de wet nog getrouwd zijn.
  • De opbouw van het nabestaandenpensioen kan nog gewoon doorgaan.
  • Je kunt met een nieuwe partner gaan samenwonen en een nieuw leven opbouwen, maar niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.
  • Je bent niet langer financieel verantwoordelijk voor schulden die door de ex-partner worden aangegaan na de scheiding van tafel en bed.

Einde van de scheiding van tafel en bed

Je kunt ervoor kiezen om de rest van je leven gescheiden te blijven van tafel en bed. Maar je kunt er ook voor kiezen de scheiding van tafel en bed te beëindigen en je huwelijk officieel te ontbinden. Hieraan zijn enkele regels verbonden. Zo mag dit pas drie jaar nadat jullie van tafel en bed gescheiden zijn. Als jullie weer bij elkaar komen, kun je de scheiding van tafel en bed ook beëindigen door de rechtbank te laten weten weer officieel getrouwd te willen zijn.

Meer informatie