“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Voorbeeld berekening vergoedingsrechten

  • Investeer je eigen geld in de gezamenlijke woning, dan kun je dit bij een scheiding terugeisen.
  • Jouw investering stijgt mee met de waardestijging van de woning.
  • Vragen? Wij helpen je graag verder!
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Lees voor

Sinds 2012 is er het nodige veranderd in de wet. Kocht je voor 2012 samen een huis en stopte jij daar bijvoorbeeld geld van een erfenis in? Dan kon je dit bij een scheiding terugeisen. Of er sprake was van een waardestijging was niet interessant. In 2012 is dit aangepast. Koop je na 2012 een huis en investeer je daar een deel van je eigen geld in, dan kun je dit bij een scheiding ook terugeisen, maar nu wordt er wel rekening gehouden met een eventuele waardestijging van de woning.

Voorbeeld berekening vergoedingsrechten vóór 2012

Stel jullie zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en jullie hebben in 2000 een huis gekocht voor € 500.000,-. Jij hebt uit een erfenis met uitsluitingsclausule € 100.000,- eigen geld in bezit en je investeert dit in jullie nieuwe woning. Voor het resterende bedrag van € 400.000,- sluiten jullie samen een hypotheek af.

In 2010 gaan jullie scheiden. De waarde van het huis is ondertussen gestegen met € 100.000,-. Deze waardestijging had dus voor 2012 geen enkel effect op de hoogte van het bedrag dat jij had geïnvesteerd. Bij een scheiding krijg jij jouw € 100.000,- terug. De rest van de overwaarde wordt verdeeld. In dit geval krijg je dus in totaal € 150.000,-.

Voorbeeld berekening vergoedingsrechten na 2012

Sinds 2012 zijn de regels veranderd. Vanaf dat moment gaat jouw investering wel mee in de waardestijging van de woning. Je krijgt bij een scheiding dus niet alleen je geïnvesteerde bedrag terug, maar ook het rendement op deze investering. De berekening ziet er dan als volgt uit:

Jouw investering inclusief het rendement wordt berekend door jouw investering te delen met de aankoopprijs van de woning en vervolgens te vermenigvuldigen met de nieuwe waarde van de woning. Dus: investering/aanschafwaarde woning x nieuwe waarde van de woning. In ons voorbeeld komt dit neer op: € 100.000,- / € 500.000,- x € 600.000 = € 120.000,-.

Aan overwaarde blijft er dan over: € 600.000,- minus € 120.000,- (jouw investering) = € 480.000,-. Na het aflossen van de hypotheek blijft er dan € 480.000 minus € 400.000,- = € 80.000,- over dat jullie nog moeten verdelen. Jij krijgt dan € 120.000 (je eigen investering + rendement) + € 40.000,- (de helft van de overwaarde) = € 160.000,-.

Let op:
Naast meedelen in waardestijgingen wordt ook meegedeeld in waardedalingen.

Over de berekening kan nogal wat discussie ontstaan. Laat je hierbij dan ook eventueel helpen door een advocaat of mediator. Deze kan ervoor zorgen dat er een eerlijke afspraak wordt gemaakt en dat alles ook op de juiste manier op papier wordt gezet. Wil je in contact komen met een goede advocaat of mediator, dan helpen wij je hier graag bij!

Meer informatie