Hoogte kinderalimentatie

Jij en je partner zijn niet alleen onderhoudsplichtig naar elkaar, de zogeheten partneralimentatie, maar ook naar jullie kinderen. De alimentatieplichtige partner moet naar draagkracht meebetalen aan de kosten van de opvoeding en verzorging van jullie kind. Die verplichting houdt pas op als je kind 21 jaar is. Als je in scheiding ligt is het belangrijk om afspraken te maken over de kinderalimentatie. Probeer je hoofd koel te houden ondanks alle emoties.

Kinderalimentatie in ouderschapsplan

De afspraken over de kinderalimentatie moeten jullie in het ouderschapsplan opnemen. Scheidende ouders zijn door de invoering van de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding verplicht een ouderschapsplan te maken. Het ouderschapsplan maakt onderdeel uit van het verzoekschrift tot echtscheiding.

Afspraken over hoogte kinderalimentatie

Het staat jou en je ex vrij om samen afspraken te maken over de hoogte van de kinderalimentatie. Maar houd er rekening mee dat de rechter uiteindelijk jullie ouderschapsplan beoordeelt. Er is een kans dat hij ook de hoogte van de alimentatie toetst. Misschien stelt de rechter een hoger bedrag vast omdat hij vindt dat jullie kind van het afgesproken bedrag onmogelijk kan worden onderhouden.

Met onze rekenmodule kinderalimentatie kun je de hoogte van de alimentatie berekenen. Deze is conform de vernieuwde tremanormen van april 2013 en houdt rekening met de draagkracht van beide ouders. Let op: het daadwerkelijke bedrag kan door persoonlijke omstandigheden afwijken. Maatwerk blijft voor veel gevallen belangrijk. Een persoonlijke berekening van de kinderalimentatie kan daarom het beste door een deskundige worden uitgevoerd. Je weet dan bovendien zeker dat de hoogte van de alimentatie conform de Tremanormen is! Neem contact op met onze medewerkers voor een vrijblijvend eerste advies.

Per 1 januari 2015 zijn er vanuit de overheid een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo is de belastingaftrek van de kinderalimentatie komen te vervallen (dit heeft invloed op de draagkracht van de betalende partij) en krijgen alleenstaande ouders een extra bedrag aan kindgebonden budget. De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 besloten dat het kindgebonden budget moet worden meegenomen bij het berekenen van de draagkracht van de ouder die dit budget ontvangt. Het kindgebonden budget mag niet in mindering worden gebracht worden op de behoefte van de kinderen. Door de uitspraak van De Hoge Raad is in veel gevallen een alimentatie herziening mogelijk. Maatwerk blijft voor de complexere situaties belangrijk. Laat je altijd goed adviseren wat in jouw situatie het verstandigste is.
LET OP:

Minimale hoogte kinderalimentatie

Er bestaat geen minimale hoogte van de kinderalimentatie. Wel moet de alimentatie in ieder geval zo hoog zijn dat je kind de normale dingen kan blijven doen die het ook tijdens jullie huwelijk deed. Je kind moet bijvoorbeeld naar muziekles kunnen blijven gaan.

Maximale hoogte kinderalimentatie

Er bestaan wel maximale hoogtes van de kinderalimentatie. De maximale hoogte die voor jullie situatie geldt, is echter afhankelijk van diverse factoren zoals het inkomen van jou en je ex, het aantal kinderen en de leeftijd van jullie kinderen.

Net zoals de hoogte van de inkomens stijgt de hoogte van de kinderalimentatie elk jaar. De minister van Justitie bepaalt elk jaar met welk percentage de kinderalimentatie omhoog gaat. Dat noem je alimentatie indexering.

Zorgkorting

De alimentatiebetalende ouder met omgangsregeling komt in aanmerking voor zorgkorting. Deze korting wordt in mindering gebracht op de kinderalimentatie. De korting ligt, afhankelijk van de omgangsregeling, tussen de 5 en 30 procent.

Mijn kind is ouder dan 18

Zoals gezegd zijn jij en je partner verplicht mee te betalen aan het onderhoud van jullie kind, totdat je kind 21 jaar is. Als je kind 18 wordt is het meerderjarig. Dat betekent dat één van jullie (de betalende ouder) de afspraken over de hoogte van de kinderalimentatie vanaf nu met jullie kind moet maken.

Kinderalimentatie en studiefinanciering

Meerderjarige kinderen die studeren, kunnen studiefinanciering krijgen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen IB-Groep). Die instantie gaat ervan uit dat je als ouders een bepaald bedrag betaalt voor de studie van je kind, de zogenaamde ouderlijke bijdrage. Dat bedrag wordt gekort op de aanvullende studiebeurs. De alimentatieplichtige ouder kan de rechter verzoeken de alimentatie te verlagen of stop te zetten, omdat de ouderlijke bijdrage (een deel van) de kinderalimentatie vervangt.

Direct hulp nodig?
 

0900 4455600

(40 cent per minuut)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Juridisch Advies

Gratis advies, zonder enige verplichting.

Help mij!

Wij bellen je

op werkdagen binnen 30 min. terug

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Volg Ons op

 op Facebook Echtscheiding-wijzer op Linkedin Echtscheiding-wijzer op Twitter

Polls

De Nationale Adviesbalie

Wij kunnen u helpen

Lees meer ...

Op deze website van De Nationale AdviesBalie vind je veel informatie en kun je berekeningen uitvoeren.

Heb je meer hulp nodig? Neem contact met ons op. Soms kunnen wij je vragen direct beantwoorden, en anders kunnen we je in contact brengen met een specialist uit ons netwerk bij jou in de buurt. Dat is iemand met veel kennis en ervaring, maar ook iemand die bij jou past.

Neem vrijblijvend contact met ons op, dan helpen wij je graag verder!