“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Hoogte kinderalimentatie

  • Heb je kinderen? Dan heb je een onderhoudsplicht!
  • Kinderalimentatie stopt als het kind 21 jaar oud is.
  • Heb je vragen over de kinderalimentatie? Wij helpen je graag!
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

Lees voor

Hebben jullie samen kinderen en gaan jullie uit elkaar? Dan blijft er altijd de verplichting bestaan om voor je kinderen te zorgen. Of jullie getrouwd of samenwonend waren of misschien niet eens een relatie hadden, maakt daarbij niet uit. Jij hebt de verplichting om ook op financieel vlak voor je kinderen te zorgen. Wonen de kinderen meer bij de ex dan bij jou, dan zul je mee moeten betalen aan het onderhoud van de kinderen. Je hebt een onderhoudsplicht. De onderhoudsplicht voor kinderen heet kinderalimentatie. Kinderalimentatie loopt door tot de kinderen 21 jaar oud zijn.

Kinderalimentatie in ouderschapsplan

De afspraken over de kinderalimentatie moeten worden opgenomen in het ouderschapsplan. Dit zorgt ervoor dat alle afspraken duidelijk op papier staan en dat iedereen weet wat de bedoeling is. Je kunt een advocaat of mediator inschakelen om een goed ouderschapsplan op papier te zetten, maar je kan er ook voor kiezen om gebruik te maken van onze online ouderschapsplanmodule. Hiermee kunnen jullie samen vanuit huis online een officieel ouderschapsplan maken. Op die manier heb je een goed ouderschapsplan op papier staan.

Afspraken over hoogte kinderalimentatie

Kunnen jullie samen goede afspraken maken over de hoogte van de kinderalimentatie, dan is dat natuurlijk het prettigst. Hou er wel rekening mee dat de rechter jullie ouderschapsplan zal toetsen en ook het alimentatiebedrag onder de loep neemt. Hebben jullie een te laag bedrag afgesproken, dan kan het zijn dat de rechter een hoger bedrag vaststelt.

Wil je alvast een beetje weten waar je aan toe bent wat betreft de kinderenalimentatie? Met onze rekenmodule kinderalimentatie kun je een globale berekening maken. Deze module is conform de tremanormen en houdt rekening met de draagkracht van beide ouders. Het is een summiere berekening. Bij een echte alimentatieberekening wordt rekening gehouden met 140 posten. Daardoor kan het daadwerkelijke bedrag afwijken, maar het geeft in ieder geval een indicatie.

Aan de hand hiervan kunnen jullie kijken of het lukt om samen tot afspraken te komen. Hebben jullie een advocaat of mediator ingeschakeld om te helpen bij de scheiding, dan zal deze waarschijnlijk een alimentatieberekening maken. Willen jullie toch zelf tot afspraken komen, maar wel zeker weten dat het bedrag juist is, dan kan onze alimentatiespecialist wellicht een berekening maken.

Maatwerk blijft belangrijk. Een persoonlijke berekening van de kinderalimentatie kan daarom het beste door een deskundige worden uitgevoerd. Je weet dan bovendien zeker dat de hoogte van de alimentatie conform de Tremanormen is! Neem contact op met onze medewerkers voor een vrijblijvend eerste advies.

Minimale hoogte kinderalimentatie

Het minimum aan kinderalimentatie is 25 euro per kind per maand. Dit bedrag kan alleen worden toegepast als de betaler een minimum inkomen heeft.

Maximale hoogte kinderalimentatie

Er is geen maximum gesteld aan de hoogte van de kinderalimentatie. Dit is echt afhankelijk van jullie inkomens. In de berekenmodule kun je de behoefte van de kinderen terugvinden. De alimentatie zal nooit hoger zijn dan deze behoefte.

Indexering

Net zoals de hoogte van de inkomens stijgt de hoogte van de kinderalimentatie elk jaar. De minister van Justitie bepaalt elk jaar met welk percentage de kinderalimentatie omhoog gaat. Dat noem je alimentatie indexering. De indexering is verplicht. Betaal je alimentatie? Pas deze indexering dan ieder jaar in januari toe. Doe je dit niet, dan kan de ex gaan vorderen. Ontvang je alimentatie? Stuur je ex dan even een berichtje om hem/haar te helpen herinneren aan deze indexering. Weigert de ex te betalen? Neem dan even contact op met onze juridische medewerkers. Zij kunnen je helpen om de achterstallige indexering te vorderen. Dit kan tot vijf jaar terug.

Zorgkorting

Ben jij niet de verzorgende ouder, maar heb je wel een omgangsregeling waardoor de kinderen regelmatig bij jou zijn? Dan kom je in aanmerking voor zorgkorting. Deze korting wordt in mindering gebracht op de kinderalimentatie. De hoogte van deze korting is afhankelijk van de omgangsregeling en ligt tussen de vijf en dertig procent. Hoe meer omgang je met je kind hebt, hoe lager de alimentatie. Hoe vaker ze bij jou zijn, hoe meer kosten je zelf hebt.

Mijn kind is ouder dan 18

Zoals gezegd zijn jij en je partner verplicht mee te betalen aan het onderhoud van jullie kind, tot je kind 21 jaar is. Vanaf 18 jaar is een kind jong meerderjarig. Vanaf dat moment heb je wat betreft de kinderalimentatie eigenlijk niets meer te maken met de ex. Als je dat wilt staat het je vrij om vanaf dat moment nieuwe afspraken over de alimentatie te maken met jullie kind. Mocht je kind 18 zijn er stoppen met school, dan is dat een reden om de alimentatie stop te zetten. Als hij/zij niet naar school gaat kan hij/zij fulltime aan het werk en zou in het eigen onderhoud voorzien.

Huub heeft samen met zijn ex Annet twee jongens van twaalf en negen jaar oud. Hij en Annet zijn al een poosje uit elkaar. Het contact is gelukkig redelijk goed. Huub betaalt iedere maand 300 euro aan kinderalimentatie. Dit hebben zij tijdens de scheiding laten berekenen door hun mediator.

Op een dag belt Annet om te vragen of Huub s’avonds langs kan komen om iets te bespreken. Zij heeft een andere baan aangeboden gekregen en wil eigenlijk meer gaan werken. Zij zit alleen met de kinderen in haar maag. Huub is zelfstandig ondernemer en kan zijn tijd redelijk makkelijk zelf indelen. Samen maken zij de afspraak dat de kinderen voortaan één dag per week extra naar Huub toe gaan. Zo zijn de kinderen onder de pannen en kan Annet haar ambities achterna.

Iedereen is blij met deze nieuwe afspraak, maar op een gegeven moment bedenkt Huub dat dit dan natuurlijk ook consequenties heeft voor de alimentatie. Hij en Annet besluiten een nieuwe berekening te laten maken door een alimentatiespecialist. Zo weten ze allebei zeker dat er een eerlijk bedrag wordt afgesproken. Uit de nieuwe berekening blijkt dat Huub voortaan nog 220 euro naar Annet moet overmaken. Hier gaan zij allebei mee akkoord.

Alimentatie wijzigen

De afspraken die jullie nu maken over de alimentatie blijft in principe gelden tot je kind 21 jaar oud is. Mocht er tussentijds iets veranderen dat effect heeft op je draagkracht, dan kan de alimentatie daar ook op aangepast worden. Hierbij kun je denken aan het verliezen van je baan, meer gaan verdienen, een andere omgangsregeling of opnieuw gaan trouwen. Dit zijn allemaal redenen om de alimentatie te herzien. Ook dit kan weer in goed overleg, mits jullie met elkaar kunnen overleggen. Ook kan onze specialist eventueel een onafhankelijke herberekening maken. Een andere oplossing is het inschakelen van een mediator om samen tot nieuwe afspraken te komen. Wil de ex niet meewerken, dan kunnen we je laten bellen door een goede advocaat die je hierbij kan helpen.

 

Meer informatie