“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Hypotheekregels bij scheiden

 • Wat zijn jouw hypotheekmogelijkheden? En welke regels zijn er?
 • NBG helpt jou graag bij een nieuwe hypotheek.
9,5
Klanten vertellen

1296 beoordelingen

Lees voor

Wat zijn de hypotheekregels bij scheiden? Wij krijgen vaak de vraag of er bij een echtscheiding andere regels van toepassing zijn met betrekking tot de hypotheek. Mag de bank van bepaalde regels afwijken? Er zijn in bepaalde situaties uitzonderingen mogelijk. Wij behandelen deze hieronder. Mocht je nog vragen hebben over je eigen specifieke situatie dan adviseren we je contact op te nemen met je eigen hypotheekverstrekker. Daarnaast hebben wij een samenwerking met Hypotheek Visie. Ook zij kunnen jou helpen bij een nieuw af te sluiten hypotheek of andere hypotheek gerelateerde zaken. Vraag vandaag nog een vrijblijvend gesprek aan met een financieel scheidingsexpert van NBG. Zo weet je direct waar je aan toe bent en wat jouw mogelijkheden zijn.

De explain mogelijkheid

De hypotheekverstrekker (de bank) mag in bepaalde situaties van de AFM (De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een onafhankelijke gedragstoezichthouder voor de financiele markt) van de gestelde hypotheeknormen afwijken. Dit betekent dat de bank een hogere hypotheek zou kunnen verstrekken dan bij een normale aanvraag. De inkomenseisen stelt de bank dus bij. Dit wordt de explain mogelijkheid genoemd. Een voorbeeld waarbij dit mogelijk is, is bij echtscheiding. Dit kan gunstig zijn wanneer een van beide de hypotheek wil overnemen. De bank bepaalt dan of een iemand deze lasten zelf kan betalen en in zijn eentje hoofdelijk aansprakelijk kan zijn voor de huidige woning. De ander wordt dan zogenaame “ontslagen van de hoofdelijke aansprakelijkheid”.

Tip:
Wil je weten wat voor jou de mogelijkheden zijn na de scheiding? Wij werken samen met NBG. Hun financiële scheidingsexperts bespreken met jou de mogelijkheden voor een hypotheek na de echtscheiding. Vaak is er meer mogelijk dan in eerste instantie wordt gedacht. Dit komt mede door de jarenlange ervaring van NBG. Vul vrijblijvend het contactformulier in en NBG belt je terug voor een vrijblijvend oriëntatie gesprek. Zo weet je direct waar je aan toe bent.

Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid

Als je samen een hypotheek hebt dan zijn jullie beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de maandelijkse termijnen. Als je uit elkaar gaat of gaat scheiden en één van de partners wil van de hypotheek af, dan krijg je te maken met ‘ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid’ (OHA). De hypotheekverstrekker zal één van jullie beiden uit de hoofdelijke aansprakelijkheid ontslaan. Banken beoordelen deze situatie vaak als een geheel nieuwe hypotheek. De bank bekijkt opnieuw de inkomensgegevens van degene die in de woning blijft wonen. Ook wordt opnieuw naar de waarde van de woning gekeken. Op basis van deze gegevens bekijkt de bank of degene die in de woning blijft wonen de lasten ook in zijn eentje kan betalen. Ook bekijkt de bank of op basis van deze gegevens ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid mogelijk is.

Waar kijkt de bank naar als ik in mijn woning wil blijven wonen?

Het is begrijpelijk dat je na de scheiding in de woning wil blijven wonen. Vaak is er meer mogelijk dan wordt gedacht. Samen met een financieel scheidingsexpert van NBG bekijk je of het overzetten van de hypotheek op enkel jouw naam mogelijk is. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de volgende punten:

 1. Jouw huidige inkomsten en uitgaven
 2. De fiscale gevolgen van de echtscheiding voor de hypotheek
 3. De waarde van de woning
 4. Of je partner uitgekocht moet worden
 5. Of je partner- en/of kinderalimentatie moet betalen

Kan ik bij een echtscheiding in de woning blijven wonen als ik niet voldoe aan de inkomensnorm?

In sommige situaties kan je toch in jouw woning blijven, ondanks dat je niet geheel voldoet aan de gestelde normen. Deze beslissing ligt bij de bank. De AFM geeft aan dat het in een aantal situaties mogelijk is om enigszins van de regels af te wijken. Dit gaat om de volgende situaties:

 • Er bestaat al een gezamenlijke hypotheek. Als een van beide partners de woning moet verlaten kan dat voor een ongewenste financiële situatie zorgen.
 • Wanneer de bank de maximale leencapaciteit berekent houdt de bank rekening met een buffer voor onvoorziene omstandigheden. Ze toetsen dit door uit te gaan van een 30-jarige annuïtaire hypotheek. De AFM geeft aan het mogelijk moet zijn om de tijdelijke toetsing te doen zonder rekening te houden met de noodzakelijke buffer. Hierdoor kan iemand meer lenen. De hypotheekadviseur moet hierbij wel goed onderzoeken of iemand de maandelijkse hypotheeklasten kan dragen. Het is aan de hyotheekadviseur om een goede afweging te maken.

Betaalt NHG de restschuld bij een scheiding?

Als jullie een hypotheek hebben met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dan kan NHG de restschuld in bepaalde gevallen kwijtschelden. Hiervoor moeten jullie aan de volgende criteria voldoen:

 1. Je bent ter goeder trouw geweest. Over het algemeen voldoe je aan dit criterium als je de hypotheek niet of niet volledig meer kunt betalen als gevolg van:
 • Echtscheiding/relatie beëindiging
 • Niet verwijtbare werkloosheid
 • Overlijden van jouw partner
 • Als jij/jouw partner arbeidsongeschikt is geraakt en je daardoor de woning hebt verkocht
 1. Je hebt volledig meegewerkt om tot een zo goed mogelijke terugbetaling van de lening te komen.
 • De woning is onderhands verkocht
 • Er is geen sprake van schade of achterstallig onderhoud aan de woning wat van invloed is op de waarde
 • Je hebt volledige medewerking verleend om het verlies te beperken of te vermijden.

Hoe zit het met de hypotheekrenteaftrek bij scheiden?

De Belastingdienst ziet bestaande hypotheken van gehuwden als 50% schuld voor de één en 50% schuld voor de ander. Dit is niet het geval wanneer er iets anders in de huwelijkse voorwaarden is vastgelegd. Als je een nieuwe hypotheek aangaat om je ex-partner wordt dit gezien als nieuwe hypotheekschuld. Wil je in aanmerking komen voor de volledige hypotheekrenteaftrek voor je nieuwe lening? Dan ben je verplicht om de nieuwe lening in 30 jaar tijd annuïtair of lineair af te lossen. Als je in het oude huis blijft wonen, heb je 2 opties: je ex betaalt alle rente of jullie betalen allebei de helft.

Hulp nodig of vragen over de hypotheekregels bij scheiden?

Is het je nog niet helemaal duidelijk of heb je advies op maat nodig omtrent de woning? Het is belangrijk om zo snel mogelijk een gesprek aan te vragen met een financieel scheidingsexpert. Des te eerder, des te beter. Het zou zonde zijn als je achteraf erachter komt dat er meer mogelijk was. Wij werken samen met NBG. Omdat zij zich gespecialiseerd hebben in hypotheken bij echtscheidingen zijn wij er van overtuigd dat zij jullie het beste advies kunnen geven. Neem vrijblijvend contact met ze op en ontdek wat voor jou de opties zijn.

Meer informatie