Kinderalimentatie berekenen

Met onderstaande berekening kun je eenvoudig de benodigde kinderalimentatie voor je kind berekenen. De berekening houdt rekening met het kindgebonden budget (deze wordt meegenomen in het berekenen van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt), de eventueel te ontvangen zorgkorting en de draagkracht van beide ouders. Het uiteindelijk te betalen / ontvangen bedrag kan afwijken vanwege persoonlijke omstandigheden.

Tremanormen

Het bedrag dat uit de berekening volgt is conform de Tremanormen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) zoals deze begin 2015 gelden. Ook is de uitspraak van 9 oktober van de De Hoge Raad meegenomen in de berekening. De Hoge Raad heeft bepaald dat het kindgebonden budget niet van de alimentatiebehoefte van het kind mag worden afgetrokken. Het moet worden meegenomen in de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

Per 1 april 2013 zijn er nieuwe richtlijnen van toepassing. Deze richtlijnen gelden voor nieuwe gevallen en voor gevallen waar een wijziging wordt aangebracht. Door deze nieuwe richtlijnen kun je zelf de hoogte van de kinderalimentatie berekenen.

Je persoonlijke omstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten. De berekening geldt voor elk kind tot 21 jaar.
LET OP:

Exacte berekening kinderalimentatie

Het kan zijn dat de berekende alimentatie toch te hoog uitvalt. Dit kan het geval zijn wanneer er schulden zijn. De rechter past dan de aanvaardbaarheidstoets toe. Maatwerk blijft voor de complexere gevallen mogelijk en nodig! Laat je daarom goed adviseren wat in jouw situatie het verstandigste is!

Lukt het niet om samen afspraken te maken over de kinderalimentatie? Wij helpen jou graag verder!

Help mij

Direct hulp nodig?
 

0900 4455600

(40 cent per minuut)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Juridisch Advies

Gratis advies, zonder enige verplichting.

Help mij!

Wij bellen je

op werkdagen binnen 30 min. terug

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Volg Ons op

 op Facebook Echtscheiding-wijzer op Linkedin Echtscheiding-wijzer op Twitter

Polls

De Nationale Adviesbalie

Wij kunnen u helpen

Lees meer ...

Op deze website van De Nationale AdviesBalie vind je veel informatie en kun je berekeningen uitvoeren.

Heb je meer hulp nodig? Neem contact met ons op. Soms kunnen wij je vragen direct beantwoorden, en anders kunnen we je in contact brengen met een specialist uit ons netwerk bij jou in de buurt. Dat is iemand met veel kennis en ervaring, maar ook iemand die bij jou past.

Neem vrijblijvend contact met ons op, dan helpen wij je graag verder!