Echtscheidingsbemiddeling

Een scheiding is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Het is een onrustige en emotionele periode, waarin je toch samen afspraken moet maken. Jullie hebben allebei je eigen belang waarvoor je wilt vechten, of een idee van wat je een eerlijke verdeling vindt. Als jullie veel ruzie hebben, niet goed naar elkaar luisteren en elkaar niet meer begrijpen, wordt het lastig om samen afspraken te maken. Je zult dan naar de rechter moeten, die gaat bepalen wat afgesproken wordt.

Uit onderzoek is gebleken dat beide partners denken dat ze 80 procent kans hebben om te winnen als ze naar de rechter gaan. Beide partners denken het gelijk aan hun kant te hebben. De confrontatie wordt hard en het verlies groot. Probeer deze strijd bij de rechter te voorkomen, door gebruik te maken van echtscheidingsbemiddeling. Jullie kunnen dan in goed overleg uit elkaar.

Wat is echtscheidingsbemiddeling?

Echtscheidingsbemiddeling, ook wel mediation genoemd, is bemiddeling bij het regelen van de scheiding tussen jou en je partner. Jullie gaan niet op zoek naar het conflict, maar naar de oplossing. De echtscheidingsbemiddelaar, ook wel mediator genoemd, begeleidt jullie in dit proces. Jullie zijn allebei meer tot overleg in staat dan jullie denken. Je moet alleen over een drempel heen en daar helpt de bemiddelaar je bij.

De echtscheidingsbemiddeling is gebaseerd op de wil om samen, in vertrouwen, tot afspraken te komen. Dit bemiddelingsproces verloopt soepeler dan een proces bij de rechter. Daarnaast hebben jullie de afspraken samen gemaakt, waardoor meer draagkracht is ontstaan om de afspraken in de toekomst ook na te komen.

Hoe werkt echtscheidingsbemiddeling?

Een echtscheidingsbemiddelaar is geen therapeut, maar een jurist die verstand heeft van communicatie. Iedere bemiddelaar is onafhankelijk, kiest geen partij, zorgt ervoor dat jullie allebei je verhaal kunnen doen en dat jullie naar elkaar luisteren. Tijdens de gesprekken met de bemiddelaar zal er voldoende aandacht zijn voor jullie emoties. Jullie emoties moeten besproken worden, voordat er goede afspraken gemaakt kunnen worden. Daarnaast zorgt een bemiddelaar ervoor dat de afspraken die jullie maken, juridisch juist zijn.

De vier stappen bij bemiddeling

  1. Het intakegesprek. De bemiddelaar legt in het eerste gesprek duidelijk uit wat mediation is. Daarna tekenen jullie een mediation-overeenkomst. Hierin spreek je af dat de gesprekken vertrouwelijk zijn, dat je vrijwillig meedoet en dat je actief mee zult doen aan de gesprekken. Je kunt trouwens met mediation stoppen wanneer je wilt.
  2. De verkenningsfase. Onder leiding van de bemiddelaar analyseren jullie het conflict, totdat de standpunten en belangen van jullie allebei duidelijk zijn. Aan het einde van deze fase vraagt de bemiddelaar of jullie willen zoeken naar een oplossing die tegemoetkomt aan ieders belang.
  3. De onderhandelingsfase. Jullie geven allebei mogelijke oplossingen. Daarbij houd je in je achterhoofd dat de oplossing een meerwaarde moet hebben voor jullie allebei.
  4. Afspraken vastleggen. Uiteindelijk stelt de bemiddelaar een vaststellingsovereenkomst of echtscheidingsconvenant op. Daarin staat welke afspraken jullie hebben gemaakt.

Wat kost echtscheidingsbemiddeling?

Je betaalt het uurloon van de echtscheidingsbemiddelaar en eventuele extra kosten, bijvoorbeeld voor het inhuren van een deskundige. Een mediator huurt nooit zomaar iemand in, dat overlegt hij of zij met jullie. Normaal gesproken deel je de kosten van mediation. Maar je kunt daarover natuurlijk andere afspraken maken. Er zijn een aantal rechtsbijstandverzekeraars die een mediationtraject vergoeden.

Echtscheidingsbemiddeling maakt het mogelijk om in goed overleg uit elkaar te gaan. Voordat je een keuze maakt welke hulp voor jullie het beste is, moet je een duidelijk beeld hebben van de verschillen tussen een echtscheidingsbemiddelaar en een advocaat.

Direct hulp nodig?
 

0900 4455600

(40 cent per minuut)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Juridisch Advies

Gratis advies, zonder enige verplichting.

Help mij!

Wij bellen je

op werkdagen binnen 30 min. terug

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Volg Ons op

 op Facebook Echtscheiding-wijzer op Linkedin Echtscheiding-wijzer op Twitter

Polls

De Nationale Adviesbalie

Wij kunnen u helpen

Lees meer ...

Op deze website van De Nationale AdviesBalie vind je veel informatie en kun je berekeningen uitvoeren.

Heb je meer hulp nodig? Neem contact met ons op. Soms kunnen wij je vragen direct beantwoorden, en anders kunnen we je in contact brengen met een specialist uit ons netwerk bij jou in de buurt. Dat is iemand met veel kennis en ervaring, maar ook iemand die bij jou past.

Neem vrijblijvend contact met ons op, dan helpen wij je graag verder!