“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Stiefvader vaak gezien als echte vader

19 okt, 2018 | Algemeen, Kinderen
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Bijna de helft van de kinderen van gescheiden ouders ziet, op latere leeftijd, zijn stiefvader als ‘echte vader’. Dit blijkt als onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Relatie met ouders

Met dit onderzoek proberen de onderzoekers te achterhalen hoe de relatie van kinderen met hun gescheiden ouders is als zij eenmaal volwassen zijn. Om dit te bekijken vulden bijna 6500 mensen  een enquête in. Hierbij ging het om mensen wiens ouders zijn gescheiden en die tussen 1971 en 1991 zijn geboren. Een goede omgangsregeling met beide ouders is voor de kinderen erg belangrijk na een scheiding!

Stiefvader

Het is belangrijk om je te realiseren dat tussen 1971 en 1991 de oude rolpatronen nog een belangrijke rol speelden in het leven. Vader werkte en moeder bleef thuis en zorgde voor de kinderen. Bij een scheiding werd er vaak maar weinig aandacht besteed aan de omgangsregeling, waardoor vaders meer uit beeld waren dan nu het geval is. Hierdoor zag 44 procent van de kinderen van gescheiden ouders, die bij hun moeder woonden, hun stiefvader als vaderfiguur. “Dit onderzoek laat zien dat kinderen een band ervaren met hun stiefvader, dat stiefvaders hun vaderrol op zich hebben genomen”, zo zegt Tanja Traag, socioloog bij het CBS.

Biologische vader

De band met de stiefvader hoeft echter niets te zeggen over de relatie met de biologische vader. “Als een stiefvader dagelijks in het leven van de kinderen is, kunnen zij hem gaan zien als vaderfiguur. Als het contact met de biologische vader ook goed is, kunnen stiefvaders een hele mooie aanvulling zijn in het leven van kinderen”, vertelt Marsha Pinedo van Stichting Villa Pinedo.

Stiefmoeder

Gek genoeg zien een stuk minder kinderen van gescheiden ouders hun stiefmoeder als moeder. Dit geldt voor slechts 17 procent van de respondenten. “Je hoort altijd verhalen over de boze stiefmoeder. Dit gegeven stelt ons voor de vraag of moeders moeilijker vervangbaar zijn of dat dit iets zegt over de manier waarop mannen als stiefvader in een gezin stappen? Dat weten we niet”, zegt Traag.