“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Moslima moet scheiding kunnen inzetten

04 dec, 2017 | Algemeen, Juridisch
9,5
Klanten vertellen

1318 beoordelingen

Religieuze huwelijken moeten kunnen worden ontbonden als één van de partners dat wil. Dat vinden CDA en GroenLinks. Zij willen dat ook bijvoorbeeld moslima’s straks het initiatief tot een scheiding kunnen nemen. Op dit moment kan dit niet.

Religieus huwelijk

Ga je trouwen bij de gemeente dan is dit een burgerlijk huwelijk. Is één van de twee het zat, dan kan deze eenzijdig de scheiding inzetten. Religieuze huwelijken zijn van een hele andere orde. Dit zijn geen wettelijke huwelijken, maar kunnen wel veel gevolgen hebben. Zo kan een moslima haar man niet verlaten of een andere relatie aan gaan. Doet zij dit wel, dan is zij volgens het islamitisch recht een overspelige vrouw. Hierdoor kan zij worden verstoten door haar familie of kan er zelfs sprake zijn van eerwraak.

Reizen

Daarnaast hebben bijvoorbeeld Iraanse vrouwen toestemming van hun echtgenoot nodig om naar hun land van herkomst te reizen. Dus ook op dat vlak blijft de man invloed houden. Voor mannen geldt dit allemaal niet. Als zij drie keer ‘ik verstoot u’ zeggen, dan hebben zij daarmee het huwelijk ontbonden. Ook mogen zij meerdere vrouwen hebben. Bij het jodendom werkt het nog weer iets anders. Hier kan één van de partners de scheiding wel aanvragen, maar dit moet dan in Israël gebeuren. Dit zijn allemaal zaken die ervoor zorgen dat vrouwen min of meer gevangen zitten in hun huwelijk.

Mensenrecht

Volgens Kathalijne Buitenweg van GroenLinks is deze situatie onaanvaardbaar. “Het is onbegrijpelijk dat dit nog een probleem is. Het is een mensenrecht om zelf te beslissen met wie je wilt trouwen. Omgekeerd betekent dit dat je dan ook vrij moet zijn om te kunnen scheiden”, zo zegt Buitenweg.

Haagse hof

Onlangs speelde er een zaak bij het Haagse Hof. Een vrouw probeerde via de rechter onder haar islamitische huwelijk uit te komen. Zij probeerde al meer dan zes jaar bij haar man weg te komen, maar deze wilde daar niet aan meewerken. De zaak werd uiteindelijk behandeld door het Haagse Hof. Uiteindelijk werd besloten dat een Nederlandse rechter eigenlijk niet over dit soort religieuze huwelijken kan oordelen. Toch gaven zij ook aan dat de man wel ‘onrechtmatig’ handelde tegen zijn vrouw. Het hof dwong hem het huwelijk te ontbinden. In hoeverre dit zinvol is, is de vraag. Door haar sociale omgeving zal zij nog altijd gezien worden als gehuwd, zolang er geen scheiding volgens het islamitisch recht heeft plaatsgevonden. “Dit zal haar een beperking van haar verdere levensmogelijkheden opleveren”, aldus het Hof.

Alle mannen en vrouwen

Hier gaat het om één geval. Het uiteindelijke doel van GroenLinks is dat alle mannen en vrouwen voortaan kunnen scheiden. Op deze manier hebben zij een formele uitspraak van hun scheiding. Wel zal hier wettelijk ook actie op ondernomen moeten worden. Dit zullen CDA en GroenLinks samen gaan aankaarten bij de minister van Justitie en Veiligheid.