Ouderschapsplan

Op 1 maart 2009 is de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding ingevoerd. Deze wet heeft het echtscheidingsrecht ingrijpend veranderd. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de invoering van het verplichte ouderschapsplan. Het ouderschapsplan is een verplichte regeling waarin ouders die gaan scheiden afspraken vastleggen over hun minderjarige kinderen. Onderaan deze pagina kan je een voorbeeld downloaden.

Ouderschapsplan verplicht

Echtparen met kinderen tot 18 jaar die besluiten uit elkaar te gaan, moeten een ouderschapsplan maken voordat de echtscheidingszaak voor de rechter komt. In de volgende gevallen is een ouderschapsplan verplicht:

 • bij echtscheiding
 • als jullie willen scheiden van tafel en bed
 • bij een verzoek tot beëindiging van een geregistreerd partnerschap
 • voor ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag, die uit elkaar gaan

Het doel van het opstellen van een ouderschapsplan is dat ouders in een vroeg stadium gaan nadenken over de consequenties van de scheiding voor hun kinderen. Het plan verplicht ouders om goede afspraken te maken, voor nu en voor de toekomst.

Inhoud ouderschapsplan

In het ouderschapsplan moeten afspraken komen te staan over jullie minderjarige kinderen. De invulling van het plan mogen jullie samen bepalen. Er zijn echter wel een aantal minimumeisen over de inhoud. Jullie moeten in ieder geval afspraken maken over:

 • de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken
 • de omgang met het kind (het kind heeft recht op contact met beide ouders)
 • de manier waarop je elkaar informeert over de ontwikkeling van jullie kind
 • de kosten van de verzorging en opvoeding van jullie minderjarige kind (kinderalimentatie)
 • hoe je met elkaar overlegt over belangrijke zaken die jullie kind aangaan

Ook moeten jullie samen zorgen dat formele zaken goed geregeld worden. Denk bijvoorbeeld aan de inschrijving bij de gemeente of het aanvragen van een paspoort of visum.

In het verzoekschrift tot echtscheiding moeten jullie ook vermelden op welke manier jullie de kinderen bij het opstellen van het ouderschapsplan betrokken hebben. Download onderaan deze pagina een ouderschapsplan. Of bekijk de checklist van het ouderschapsplan om puntsgewijs zelf een plan op te stellen.

Problemen ouderschapsplan

Door de invoering van het ouderschapsplan verplicht de wet jullie om afspraken te maken over de kinderen. Je zult onder andere met je ex-partner moeten bepalen wanneer de kinderen bij jou en wanneer ze bij je ex-partner zijn. Deze afspraken zijn direct toepasbaar. Je weet meteen welke gevolgen deze afspraken hebben.

Ook over situaties in de toekomst moeten jullie nu afspraken maken. Denk daarbij aan situaties als:

 • slechte prestaties op school, leer-ondersteuning
 • schoolkeuze
 • sportkeuzes
 • volmacht in kritieke situaties
 • behandeling bij ziekte
 • normen en waarden
 • opvoeding (zakgeld, bedtijden, wat mag wel en wat mag niet)
 • kosten als het kind gaat studeren

Vergeet daarnaast niet af te spreken om periodiek het ouderschapsplan door te nemen. Jullie kind gaat nu misschien nog niet stappen op zaterdagavond, maar die situatie zal veranderen. Besluit tegen die tijd welke afspraken daarover gemaakt worden.

In deze turbulente periode is het verstandig om op tijd de hulp van een mediator in te schakelen. Een mediator begeleidt jullie in het maken van goede afspraken, voor nu en in de toekomst.
TIP:

Zelfs als jullie een ouderschapsplan opgesteld hebben, kan het toch nog mis gaan. Omgangsbegeleiding kan dan uitkomst bieden.

Direct hulp nodig?
 

0900 4455600

(40 cent per minuut)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Juridisch Advies

Gratis advies, zonder enige verplichting.

Help mij!

Wij bellen je

op werkdagen binnen 30 min. terug

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Volg Ons op

 op Facebook Echtscheiding-wijzer op Linkedin Echtscheiding-wijzer op Twitter

Polls

De Nationale Adviesbalie

Wij kunnen u helpen

Lees meer ...

Op deze website van De Nationale AdviesBalie vind je veel informatie en kun je berekeningen uitvoeren.

Heb je meer hulp nodig? Neem contact met ons op. Soms kunnen wij je vragen direct beantwoorden, en anders kunnen we je in contact brengen met een specialist uit ons netwerk bij jou in de buurt. Dat is iemand met veel kennis en ervaring, maar ook iemand die bij jou past.

Neem vrijblijvend contact met ons op, dan helpen wij je graag verder!