“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ouderdomspensioen

  • Bij scheiding blijf je recht houden op een deel ouderdomspensioen.
  • Hier kun je ook afstand van doen in het convenant.
  • Hulp nodig bij het maken van afspraken? Wij helpen je verder!
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

Lees voor

Je ouderdomspensioen bouw je op via je werkgever, door te sparen of door te beleggen. Het opgebouwde bedrag krijg je uitgekeerd als je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Bij een echtscheiding hebben jij en je ex-partner volgens de Wet verevening pensioenrechten allebei recht op een deel van elkaars pensioen. Het gaat dan om het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap. Hierbij maakt het niet uit of je getrouwd bent in (beperkte) gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden.

Afstand doen van je recht

Jullie kunnen er ook voor kiezen het pensioen niet te delen. In het echtscheidingsconvenant kunnen jullie laten opnemen, dat je elkaars ouderdomspensioen niet wilt. Je doet dan afstand van je recht op een deel van het pensioen van de ander. Je krijgt je deel van het pensioen ook niet als je in je huwelijkse voorwaarden hebt afgesproken, dat je er geen recht op hebt.

Let op:
Heb je vóór 1 mei 1995 huwelijkse voorwaarden opgemaakt, waarbij het pensioen buiten de gemeenschap valt? Door invoering van de Wet verevening pensioenrechten zul je het ouderdomspensioen toch met je ex-partner moeten delen. Wil je niet dat je ex-partner een deel van je opgebouwde pensioen krijgt, dan moet je nieuwe afspraken maken in een echtscheidingsconvenant. Neem hiervoor zo snel mogelijk contact op met je advocaat.

Uitbetaling ouderdomspensioen

Laat aan het pensioenfonds weten dat je bent gescheiden. Je krijgt dan een speciaal aanmeldingsformulier toegestuurd. Let er op dat je de scheiding binnen twee jaar meldt. Zodra de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt, betaalt de pensioenuitvoerder het verdeelde ouderdomspensioen rechtstreeks aan jullie allebei uit. De uitbetaling vindt plaats zolang jullie allebei in leven zijn. De kosten van het verdelen van het pensioen berekent de pensioenuitvoerder aan jullie beiden door.

Ben je samen een andere verdeling overeengekomen of zie je af van je recht op het pensioen van je ex-partner, dan moet je een afschrift van het echtscheidingsconvenant of van de huwelijkse voorwaarden opsturen. Voor beide akten heb je een advocaat nodig.

Conversie

Bij een echtscheiding kun je ook nog kiezen voor conversie (omzetting). Je doet daarbij definitief afstand van de helft van je ouderdomspensioen. De helft waar je ex-partner recht op heeft, wordt dan zijn of haar eigen ouderdomspensioen. Je ex-partner ontvangt dat ouderdomspensioen zodra hij of zij zelf de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Een nadeel van conversie is, dat je als pensioenopbouwer je deel niet meer terugkrijgt als je ex-partner overlijdt.

De afspraken die je maakt over conversie moet je vastleggen in een echtscheidingsconvenant of in de huwelijkse voorwaarden. Conversie is alleen toegestaan als de pensioenuitvoerder toestemming geeft. Bij scheiding van tafel en bed is conversie niet mogelijk.

Meer informatie