“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Pensioenverdeling bij scheiding simpeler

07 nov, 2017 | Algemeen, Financieel
9,5
Klanten vertellen

1293 beoordelingen

In samenwerking met het platform Wijzer in geldzaken hebben het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Veiligheid en Justitie het formulier dat nodig is om de pensioenverevening duidelijk te maken een stuk simpeler gemaakt. Het formulier is voor iedereen online beschikbaar.

Vergeten pensioen

Bij veel scheidingen wordt er überhaupt niet over het pensioen gesproken. Het wordt vaak gewoonweg vergeten, omdat het niet iets is waar je dagelijks mee bezig bent.  Soms vermijden mensen het onderwerp ook, omdat zij denken dat het te ingewikkeld is. Dit terwijl het verdelen (verevenen) van de pensioenen na een scheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap een wettelijk recht is.

Binnen twee jaar doorgeven

Het is belangrijk om de afspraken die bij de scheiding gemaakt worden over de pensioenen binnen twee jaar door te geven aan de pensioenverstrekker. Veel mensen weten dit niet. Dit kan nu gemakkelijk met dit nieuwe formulier. Wordt dit Mededelingsformulier op tijd naar de pensioenverstrekker gestuurd, dan zal deze vanzelf het pensioen verdelen als het zover is.

Afhankelijk van de ex

Worden de afspraken over de pensioenen niet binnen deze twee jaar doorgegeven, dan is de pensioenverstrekker geen partij meer in het verhaal. In dat geval zal degene die aanspraak wil maken op het pensioen van de ex bij deze ex moeten aankloppen. Je bent dan afhankelijk van de medewerking van de ex. Dit zorgt vervolgens vaak voor conflicten.