“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Het leven als single ouder: “Zo kan het dus ook”

12 mrt, 2020 | Algemeen, Kinderen
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Het aantal eenoudergezinnen in Nederland neemt nog steeds toe. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat er steeds meer stellen met kinderen uit elkaar gaan. Daarnaast kun je natuurlijk ook door het wegvallen van één van de ouders in zo’n situatie terecht komen. Als alleenstaande ouder kom je voor veel uitdagingen te staan en zul je je leven op een andere manier moeten gaan inrichten.

Het leven weer oppakken

Maar hoe pak je het leven weer op als single ouder? Hoe zorg je dat het contact met je ex soepel verloopt? En hoe geef je een positieve draai aan deze moeilijke periode? Dit zijn allemaal vragen waar je tegenaan loopt en die soms niet zo makkelijk te beantwoorden zijn. Iedereen lijkt vaak precies te weten hoe een huwelijk of het gezinsleven eruit moet zien. Maar kom je alleen te staan, dan is het inrichten van je leven vaak een stuk onduidelijker. Het zal tijd kosten om je leven weer goed op de rit te krijgen.

Alle onzekerheden, emoties, onrust, vragen en schuldgevoelens waar je mee te maken krijgt bij het uit elkaar gaan, kunnen dit proces behoorlijk in de weg staan. Een beetje hulp hierbij is altijd fijn. Daarom probeert Lykele Muus in zijn nieuwe boek “Zo kan het dus ook” alleenstaande ouders te inspireren en te laten zien hoe het ook kan!

Verdriet omzetten in kracht

Het boek “Zo kan het dus ook” van Lykele Muus verschijnt medio juni. Zelf is hij sinds een aantal jaren alleenstaande ouder. Hij heeft ondertussen alleen, maar ook samen met zijn ex-partner, een goede weg gevonden in het single ouderschap. “Sommige vragen blijf je stellen. Totdat je beseft dat je het antwoord zelf kan maken. Met dit boek wil ik laten zien hoe je verdriet omzet in kracht, orde schept in de chaos en hoe het alleenstaand ouderschap een zegen kan zijn.”, aldus Lykele Muus.

In het boek “Zo kan het dus ook” beschrijft Lykele aan de hand van persoonlijke verhalen en interviews met andere alleenstaande ouders hoe je een weg kunt vinden in jouw nieuwe leven. Hoe krijg je meer rust in je hoofd? Hoe zit het met je sociale leven? En hoe geef je jezelf genoeg aandacht, terwijl je ook je kinderen niet tekort wil doen?

Vragen aan Lykele Muus

Het boek behandelt Interessante vraagstukken waar iedere alleenstaande ouder mee te maken krijgt. Wij denken dan ook dat dit boek interessant is voor een groot aantal bezoekers van onze site. Wij stelden Lykele een aantal vragen.

Als je alleenstaande ouders die net in deze situatie zitten 1 tip mag geven, welke is dat dan?
Geen enkele. Natuurlijk zijn er kernwaarden te bedenken die in elke situatie belangrijk zijn, zoals: behandel elkaar met respect, blijf goed communiceren, denk aan het belang van je kinderen, maar vergeet ook niet aan jezelf te denken, etcetera. Maar wat ik juist wil vertellen is dat elke vorm kan werken en dat jij zelf je leven in kan richten. Je wordt doodgegooid met tips en bemoeienissen, maar het is jouw gezin en jouw leven. Kies voor het leven waar jij en je kinderen het gelukkigst van worden.

Wat hoop je met dit boek te bereiken?
Ik hoop de conventionele normen en waarden een beetje los te schudden. We kijken zo stijf naar liefde en ouderschap. De wereld is aan het veranderen en de mens wordt steeds individueler, maar we blijven ons vasthouden aan ouderwetse ideaalbeelden. Er is veel meer mogelijk dan we denken.

Wat is volgens jou de grootste uitdaging in het alleenstaande ouderschap?
De uitdagingen liggen vooral in dat wat wij nog steeds het conventionele ouderschap noemen. Een gezin in evenwicht houden is voor mij veel lastiger gebleken dan een leven als co-ouder. Ik zeg niet dat het gezin niet werkt, maar als het niet werkt dan is het co-ouderschap een ideale oplossing. Los daarvan: het is soms jammer dat je niet alles met de ander kan delen.

Welk interview in “ Zo kan het dus ook” heeft jou het meest geïnspireerd?
Ik vind vooral de variatie in antwoorden erg inspirerend. Ik stel in alle interviews dezelfde vragen en ik krijg totaal verschillende antwoorden terug. Die kernwaarden die ik eerder noemde komen natuurlijk altijd terug, maar het boek laat met die interviews juist zo mooi zien dat het altijd anders kan. Dat je altijd opnieuw kunt beginnen en dat mensen en kinderen heel flexibel zijn.

Inspiratie

Medio juni is het boek te verkrijgen. Laat je als alleenstaande ouder vooral inspireren door de ervaringen van anderen. Helaas zien wij te vaak dat alleenstaande ouders zichzelf en het belang van de kinderen uit het oog verliezen. Het lezen van de visie van andere ouders die door een soortgelijk proces zijn gegaan kunnen verhelderend werken. Soms is het juist die andere kijk wat je nodig hebt om zelf ook de volgende stap te zetten om jouw nieuwe leven op een positieve manier vorm te geven!