“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

vFAS maakt zich zorgen om scheiden zonder rechter

21 dec, 2013 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen


De vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediator (vFAS) maakt zich zorgen om een initiatief voorstel van staatsecretaris Teeven. Op 8 december heeft Teeven laten weten dat er een voorstel zal komen, waardoor echt genoten zonder kinderen voortaan bij de ambtenaar van de burgelijke stand kunnen scheiden in plaats van bij de rechter.

Volgens de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) is dit echter een uitermate zorgelijke ontwikkeling. De vFAS voorziet problemen waardoor ex-partners in de toekomst voor onaangename verrassingen kunnen komen te staan. ‘Het is onvoorstelbaar dat de staatssecretaris echtscheiding zonder enige verplichting tot vastlegging van de gevolgen van echtscheiding mogelijk wil maken. Echtgenoten kunnen daardoor scheiden zonder ook maar iets geregeld te hebben. Zij realiseren zich echter vaak niet welke grote financiële en fiscale consequenties verbonden zijn aan een echtscheiding.’, aldus bestuursvoorzitter Van Coolwijk.

Goede begeleiding essentieel

Echtscheiding is voor de meeste mensen een moeilijkproces. (Ex-)partners moet opkomen voor eigen belangen en (ex-)echtgenoten overzien vaak niet de gevolgen van te maken keuzes. Circa 80% van alle echtscheidingen leidt uiteindelijk tot onderlinge overeenstemming en vastlegging van de gemaakte afspraken in een echtscheidingsconvenant. Een goede begeleiding door advocaten en scheidingsmediators is daarbij erg belangrijk. ‘Een echtscheiding zonder goed vastgelegde afspraken in een echtscheidingsovereenkomst leidt tot grote problemen voor ex-echtgenoten. Ex-partners moeten vervolgens alsnog naar de rechter om bijvoorbeeld de betaling van alimentatie af te dwingen. Kortom, een slecht geregelde echtscheiding levert later veelal problemen op en kost veel geld. Met dit wetsvoorstel komt er dan ook niets terecht van de beoogde goedkope en eenvoudigere echtscheiding’, aldus Rob van Coolwijk.

Kennis van rechten en plichten

Van Coolwijk vervolgt: ‘Eén van de consequenties is bijvoorbeeld dat na echtscheiding binnen twee jaar de aanspraak op het pensioen aangemeld dient te worden bij de pensioenfondsen. Dit om rechtstreeks aanspraak te kunnen maken op de pensioenuitkering. Bovendien wijzigt na echtscheiding de mogelijkheid van hypotheekrente aftrek. Veel mensen weten dit niet. Het wetsvoorstel zal ertoe leiden dat veel echtgenoten hun echtscheiding niet goed afhandelen.’ De staatssecretaris wil echtscheiding makkelijker maken; echtparen die willen scheiden hoeven niet voor af langs bij advocaat of scheidingsmediator en zijn niet verplicht om de gevolgen van hun echtscheiding in een overeenkomst vast te leggen. Maar volgens de vFAS wordt het tegengestelde bereikt. ‘De staatssecretaris realiseert zich dat het een nadeel is om zonder verplichte echtscheidingsovereenkomst te scheiden, maar kiest hier toch niet voor omdat partijen dan gedwongen worden om een advocaatscheidingsmediator te raadplegen.’

Wetsvoorstel toont overeenkomsten met afgeschafte flitsscheiding

Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen, kunnen echte lieden samen naar de burgerlijke stand gaan en daar verklaren dat zij willen scheiden. Na een wachttijd van tenminste veertien dagen spreekt de ambtenaar van de burgerlijke stand de echtscheiding uit. Eerder was het ook al mogelijk om zonder de rechter te scheiden door middel van een flitsscheiding. Voordat de ambtenaar van de burgerlijke stand de echtscheiding kon uitspreken, moest het echtpaar een echtscheidingsovereenkomst bij een notaris of advocaat hebben gemaakt en overleggen. De flitsscheiding is in 2009 afgeschaft omdat er problemen waren met de erkenning van deze vorm van echtscheiding in het buitenland.

De staatssecretaris kondigt aan de vFAS te zullen consulteren over dit wetsvoorstel. De vFAS zal in de consultatiefase van het wetsvoorstel haar bezwaren tegen dit wetsvoorstel nader onderbouwen.