“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Echtscheiding zonder rechter

16 APRIL 2004 – DEN HAAG (ANP) – De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil scheiding zonder tussenkomst van de rechter mogelijk maken. Kamerlid Luchtenveld heeft daartoe vandaag een initiatiefvoorstel gepresenteerd. Zeker als er geen kinderen zijn, moet scheiden zonder de rechter kunnen, vindt hij. ,,Als je samen kunt trouwen, moet je ook samen kunnen scheiden.”

Enkele dagen terug wees minister Donner van Justitie scheiden zonder rechterlijke beslissing nog af. Volgens de CDA-minister is een huwelijk een verbintenis met een bijzondere betekenis, die niet als een gewoon contract ontbonden mag worden. Het voorstel van Luchtenveld kan waarschijnlijk rekenen op steun van de linkse partijen in de Kamer en dus op een meerderheid. Een Kamermeerderheid is ook tegen het plan van Donner om een einde te maken aan de flitsscheiding. Dat is de sinds 2001 bestaande mogelijkheid om het huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap, dat snel ontbonden kan worden.

In zijn initiatiefwetsvoorstel regelt Luchtenveld tevens de gelijkwaardigheid van beide ouders bij de verdeling van opvoedingstaken na een scheiding. Volgens hem komt het veel te vaak voor dat één ouder, meestal de vader, een heel lange periode geen omgang met de kinderen heeft.

Artikel uit De Stentor van 16-04-2004