“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

LBIO gaat ook partneralimentatie innen

25 feb, 2009 | Financieel
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

Er ligt een wetsvoorstel bij de tweede kamer om het Landelijke Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) de bevoegdheid te geven achterstallige partneralimentatie te innen. Het doel van het wetsvoorstel is, dat door tussenkomst van het LBIO de betaling van de partneralimentatie weer op gang komt.

Al ruim tien jaar heeft het LBIO de bevoegdheid tot inning waar het gaat om kinderalimentatie. Uit ervaring blijkt, dat tweederde van de gevallen betaalt na tussenkomst van het LBIO. Wordt er niet vrijwillig betaald, dan kan de alimentatiegerechtigde een beroep doen op het LBIO. Na ontvangst van het verzoek en de originele echtscheidingsbeschikking van de rechter, zal het LBIO tot actie overgaan.

Het LBIO ziet er op toe, dat allereerst de betalingsachterstand wordt betaald. De zaak wordt gesloten, zodra er vervolgens zes maanden regelmatig geld wordt overgemaakt. Wordt er nog steeds niet aan de verplichting voldaan, dan kan het LBIO een strafheffing van 15% toepassen. De heffing wordt gerekend over de maandelijkse alimentatiesom én over de betalingsachterstand.

De regeling kan er toe bijdragen, dat een grote groep vrouwen geen bijstandsuitkering en toeslagen meer nodig heeft. Ze krijgen de partneralimentatie waar ze recht op hebben, waardoor het ook aantrekkelijker wordt weer aan het werk te gaan.