“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Heeft de rechter van de Arrondissementsrechtbank uitspraak gedaan over de echtscheiding? De advocaat gaat dan met de beschikking van die uitspraak naar de gemeente waar het huwelijk gesloten is. Hij vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand de echtscheidingsbeschikking in te schrijven in de registers van de burgerlijke stand. De datum van inschrijving is de datum waarop het huwelijk is ontbonden. 

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt op de huwelijksakte melding van de echtscheiding. Van deze akte kun je een afschrift opvragen bij de gemeente. De huwelijksakte met de vermelding van echtscheiding is het bewijs van echtscheiding.     

De echtscheidingsbeschikking is overigens zes maanden geldig. Dat betekent dat de beschikking binnen die periode moet worden geregistreerd. Na zes maanden is de echtscheidingsbeschikking verlopen en blijft je huwelijk in stand.