“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Echtscheiding leidt tot hoger ziekteverzuim

18 okt, 2007 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Gescheiden werknemers zijn vaker ziek dan hun gehuwde of ongehuwde collega’s. Vooral in het jaar van de scheiding stijgt het verzuim naar gemiddeld 7 procent. Dit blijkt uit onderzoek van het TNO in opdracht van SEP!

Ongetrouwd personeel verzuimt het minst, gemiddeld 4 procent meldt zich ziek. Gehuwde medewerkers zitten hier net iets boven met een verzuim van 5 procent. In het jaar dat de echtscheiding uitgesproken wordt, ligt het verzuim het hoogst. In de jaren na de scheiding daalt het ziekteverzuim weer tot het niveau van voor de echtscheiding.

Uit het onderzoek blijkt verder nog, dat er bij een lager salaris meer verzuimd wordt en dat het verzuim bij vrouwen hoger ligt dan bij mannen. De toename in de ziekmeldingen bij scheiding ligt bij mannen en vrouwen wel gelijk.

TNO combineerde gegevens over het ziekteverzuim van 2,8 miljoen werknemers met informatie over hun burgerlijke staat afkomstig van het CBS. Dit is de eerste keer, dat er een rechtstreeks verband tussen ziekteverzuim en echtscheiding aangetoond wordt.

Bron: TNO