“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Vrouwen financieel slechter na scheiding

09 apr, 2009 | Financieel
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

Vrouwen lijden financieel meer onder een scheiding dan mannen. Gescheiden moeders werken vaak parttime en als dan de kinderen bij haar blijven wonen, wordt het financieel zwaar. Dit blijkt uit onderzoek door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Uit het onderzoek "De financiële gevolgen van scheiden" komt naar voren, dat de inkomensterugval, de verdeling van de kosten van de kinderen en de aanwezigheid van schulden een belangrijke rol spelen in de verslechterde financiële situatie.

De arbeidsuren van ouders veranderen na een scheiding nauwelijks. Moeders blijven vaak parttime werken en vaders fulltime. In bijna de helft van de huishoudens met kinderen wordt daarnaast geen kinderalimentatie ontvangen of betaald. Slechts 10% van de gescheiden stellen maakt afspraken over partneralimentatie. Vervolgens gaan in een derde van de gevallen beide ouders na een scheiding verhuizen. Naast de verhuiskosten, blijft één op de zes huishoudens daardoor met een restschuld zitten.

Voor samenwonende ouders die uit elkaar gaan, ziet het er nog slechter uit. In maar één op de drie gevallen worden afspraken gemaakt over kinderalimentatie. Zij kunnen ook niet gedwongen worden, omdat de Wet voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding niet geldt voor samenwonenden. Ex-samenwonenden weten vaak ook niet waar ze recht op hebben. Slechts 14% van de samenwoners heeft afspraken gemaakt over pensioenaanspraken.

Het onderzoek is gehouden onder ruim 500 Nederlandse mannen en vrouwen, die de afgelopen vijf jaar uit elkaar zijn gegaan. De respondenten waren samenwoners met of zonder samenlevingscontract, gehuwden met of zonder huwelijkse voorwaarden en geregistreerde partners.

Bron: Nibud