“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Voorrangsregel voor kinderalimentatie

15 okt, 2009 | Juridisch
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Volgens de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding heeft kinderalimentatie voorrang boven alle andere onderhoudsverplichtingen. De Werkgroep Alimentatienormen heeft daarom voor de vaststelling van kinderalimentatie een nieuwe richtlijn uitgewerkt.

Deze nieuwe richtlijn houdt in dat er eerst moet worden gekeken of er draagkracht is voor het betalen van kinderalimentatie. De belangen van het kind of de kinderen staan voorop. Bij het berekenen van de draagkracht wordt geen rekening meer gehouden met de nieuwe partner van de onderhoudsplichtige. De Werkgroep Alimentatienormen is van mening, dat een partner in staat moet worden geacht in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Van een kind kan je dat niet verwachten.

Voor de draagkrachtberekening betekent dit dat de onderhoudsplichtige ouder als alleenstaande wordt gezien. Daarnaast is de definitie van noodzakelijke lasten ook aangepast. Alleen die lasten die ten opzichte van het kind redelijk zijn, zijn noodzakelijk. Hieronder vallen bijvoorbeeld de huwelijkse schulden, kosten van een omgangsregeling, werkelijke verwervingskosten (de helft van de) woonlasten en de premie ZVW van alleen de onderhoudsplichtige.

De voorrangsregel heeft gevolgen voor de hoogte van een vast te stellen kinderalimentatie. Het uiteindelijke doel is dat er meer bijgedragen wordt in de kosten van levensonderhoud en opvoeding van kinderen. Dat ouders financieel verantwoordelijk zijn voor hun kinderen wordt hiermee nogmaals benadrukt.