“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1296 beoordelingen

De Raad van Toezicht Verzekeringen is ingegaan op de rol welke een tussenpersoon heeft bij een echtscheiding van relatie.

Een tussenpersoon die optreedt als verzekeringsadviseur van echtgenoten en door wiens tussenkomst in beider belang verzekeringen zijn gesloten, moet de belangen van beide echtgenoten op gelijke wijze behartigen.

Zorgvuldige belangenbehartiging brengt mee dat hij in een situatie waarin hij bekend is met een voorgenomen echtscheiding, voldoet aan verzoeken om inlichtingen van elk der beide echtgenoten betreffende de verzekeringen en leningen. Hierbij dient de tussenpersoon bij beantwoording de zelfde informatie tegelijkertijd aan de beide partijen toe te zenden. Aldus waarborgt hij de onpartijdigheid die beiden onder dergelijke omstandigheden van hem mogen verwachten.