“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Waardevermindering door dode olijfbomen

04 mrt, 2013 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1296 beoordelingen

Het schrijven van een blog moet voor een taxateur met ruim 25 jaar ervaring niet moeilijk zijn. Feitelijk klopt dat, ware het niet dat wij ons verplichten aan geheimhouding richting onze klanten. In deze blog zijn de namen en locaties fictief, de cases en data zijn echt en geschreven om u te informeren. Let op, heb je zelf een taxatie nodig? Onze taxateurs helpen je graag.

Via de rechtbank van Amsterdam kregen we taak om de inboedel van een gescheiden (ex) echtpaar met terugwerkende kracht te taxeren. We moesten hierbij de datum 28-01-12 van de voorlopige uitspraak van de rechter aanhouden. Op zich vaak voorkomend, maar er bleek een fout in de uitspraak te zitten. Het echtpaar bleek officieel gescheiden in 2008! Wij hebben gevraagd om de voorlopige uitspraak te herzien en de datum met terugwerkende kracht aan te passen naar de datum van scheiding. Waarom? Het bleek dat de verdeling al had plaatsgevonden, waarbij de man o.a. alle kuipplanten en aanverwant toebedeeld had gekregen. Op locatiedatum bleek dat de man totaal geen ruimte had voor die planten en ze om die reden ook niet verzorgde. De meeste kuipen waren kapot en de planten/olijfbomen waren dood. Dit had een waardevermindering van ca. 15.000 euro tot gevolg. Zo waren er meer van dergelijke scheve verhoudingen t.a.v. de peildatum, waardoor de ene keer de vrouw en de andere keer de man werd benadeeld. Omdat de feitelijke peildatum, de officiële datum van scheiding, werd aangehouden kon de taxatie zonder vertroebeld beeld worden uitgevoerd met als resultaat een helder, contextueel juist en onafhankelijk taxatierapport.

Willie Joldersma is sinds 1988 directeur en taxateur bij Value & Views. Een geheel onafhankelijk en erkend expertisebureau. Zij voeren onder andere taxaties uit bij de verdeling van de inboedel bij scheidingen, maar bijvoorbeeld ook bij nalatenschappen na overlijden. Heeft u zelf een inboedel die getaxeerd moet worden? Vul het contactformulier in en er wordt zo spoedig mogelijk per telefoon of e-mail contact met je opgenomen.