“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Stiefouder, hoe zit het nou precies en wat zijn de ontwikkelingen?

02 jun, 2016 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1317 beoordelingen

Stiefouder, we kennen het woord allemaal, maar wanneer ben je het en wat voor gevolgen heeft het zijn van stiefouder?

Wanneer ben je stiefouder?

Je bent stiefouder als je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat met de vader of moeder van een kind dat bij hem of haar ingeschreven staat. Je bent dus geen stiefouder (in juridische zin) als je gaat samenwonen of als het kind bij de andere ouder ingeschreven staat. Dit ligt anders als je wel met het gezag bent belast over dit kind, maar dat komt in de praktijk weinig voor.

Wat heeft het voor gevolgen?

Tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap moet je als stiefouder financieel bijdragen in het onderhoud van je stiefkind. Als er een discussie is over de kinderalimentatie moet dus ook gekeken worden hoeveel de stiefouder moet bijdragen voor dit kind. Voor veel mensen voelt dit onrechtvaardig, omdat ze vinden dat ouders zelf financieel voor hun kind moeten zorgen. Daarbij betaalt de stiefouder in de praktijk vaak al geld voor het stiefkind omdat dit kind binnen diens gezin leeft en er geen onderscheid gemaakt zal worden in bijvoorbeeld de boodschappen die voor de volwassen en eventuele gezamenlijke kinderen worden gehaald en voor het stiefkind, niet waar? Als dan alimentatie betaald moet worden door de andere ouder en de kosten van het stiefkind over drie ouders verdeeld worden, heeft de ouder die alimentatie moet betalen hier een financieel voordeel van. Veel mensen zijn van mening dat dit niet de bedoeling kan zijn geweest van de wetgever of van partijen zelf.

Op dit moment is het zo dat de verplichting om financieel bij te dragen voor kinderen voor ouders en stiefouders gelijk is. Dit zorgt er soms voor dat als bijvoorbeeld moeder gaat hertrouwen, vader minder alimentatie hoeft te betalen, omdat de stiefouder ook moet gaan meebetalen voor het kind. Overigens is het wel zo dat deze verplichting voor de stiefouder eindigt als het huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt. Op dat moment moeten de ouders weer samen de kosten voor hun kind dragen en zo kan zowel hertrouwen als scheiden leiden tot aanpassingen van de hoogte van de kinderalimentatie.

Nieuw wetsvoorstel

Op dit moment ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer waarin is opgenomen dat de stiefouder geen financiële verplichting wordt opgelegd ten aanzien van zijn of haar stiefkind. Dit om te zorgen dat als ouders een nieuwe relatie aangaan er niet direct een financiële verplichting ontstaat voor een stiefouder. Dit doet ook meer recht aan de situatie waarbij er vanuit wordt gegaan dat de ouders samen moeten bijdragen in het ouderhoud van het kind en niet een derde. Wanneer door de stiefouder ook wordt bijgedragen moet dat dan worden gezien als een extraatje voor het kind.

Het wetsvoorstel staat nog in de kinderschoenen en het zal ook nog wel even duren voordat deze regeling in de wet staat, maar in de huidige rechtspraak wordt er door advocaten al wel een beroep op gedaan. Hoe rechtbanken en gerechtshoven daar in de praktijk mee omgaan zal in de toekomst moeten blijken. In het verleden is echter gebleken dat rechters daar terughoudend mee zijn.

Stiefouderadoptie

Als een kind door de stiefouder wordt geadopteerd hoeft de biologische ouder geen alimentatie meer te betalen en gaat deze verplichting over op de stiefouder. Dit is overigens een situatie die weinig voorkomt.

Heeft u een vraag over dit onderwerp neem dan vrijblijvend contact met een van onze specialisten op via telefoonnummer 036- 303 00 02.