“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Sociale advocatuur (toevoeging) onder druk

26 mrt, 2008 | Juridisch
9,5
Klanten vertellen

1318 beoordelingen

Door de bezuinigingsplannen van het kabinet wordt het voor advocaten minder aantrekkelijk om gesubsidieerde rechtshulp te verlenen. Het risico hiervan is dat veel advocaten in de toekomst zullen afzien van pro-Deozaken.

Het plan is om dit jaar 10 miljoen te bezuinigen op de sociale advocatuur. Daarnaast liggen er nog andere bezuinigingsmaatregelen op de loer. Ook worden de regels met betrekking tot de tegemoetkoming in de kosten van rechtsbijstand  veranderd.
Mensen met beperkte middelen kunnen gratis of tegen een eigen bijdrage een beroep doen op een raadsman, die een vergoeding krijgt van de overheid. Deze bijdrage van de overheid wordt een toevoeging genoemd Volgens de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) worden de vergoedingen te laag en komt het systeem onder druk te staan. Nederland telt volgens de VSAN bijna 15.000 advocaten, van wie ongeveer de helft pro-Deozaken doet.
Sociale advocatuur is ontstaan uit idealisme en werd in het verleden grootschalig aangepakt. De advocaten streefden naar kwaliteit en probeerden te lobbyen voor betere regels. Vanaf de jaren negentig begonnen advocaten steeds meer belangstelling te verliezen. 

Volgens de VSAN zal de animo onder de advocaten alleen maar meer afnemen door de bezuinigingen.
De afgelopen jaren is er steeds vaker een beroep gedaan op de sociale advocatuur. De oorzaken van de groei zijn vooral te vinden op het gebied van strafrecht en vreemdelingenrecht. Daarnaast is ook de samenleving veranderd en worden er meer mensen aangeklaagd door de overheid. Op dit moment is bij ongeveer 380.000 zaken per jaar sprake van gesubsidieerde rechtshulp. Hierin speelt de crisis natuurlijk ook een rol. Er zijn steeds meer mensen die een inkomen hebben, waarmee zij in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand.
Cliënten met de allerlaagste inkomens dreigen de dupe te worden van de beoogde bezuinigingen. 

De orde van advocaten stelt een onderzoek in bij welke bezuinigingsmaatregelen de advocaten de sociale rechtshulp nog willen en kunnen volhouden. Anders ontneem je mensen met lage inkomens de mogelijkheid om naar de rechter te stappen.