“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Samenstelling gezin met kinderen verandert

23 apr, 2008 | Kinderen
9,5
Klanten vertellen

1296 beoordelingen

Steeds meer kinderen krijgen door echtscheiding te maken met een niet-traditioneel gezin. Het traditionele gezin bestaande uit een autochtone man en autochtone vrouw, die getrouwd zijn en samen kinderen hebben komt nog steeds het vaakst voor. Uit onderzoek uitgevoerd door kenniscentrum E-Quality in samenwerking met het Sociaal Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt echter dat de samenstelling van het gezin aan het veranderen is.

Het onderzoek geeft aan dat het aantal kinderen met een alleenstaande ouder, een co-ouder of een stiefouder toeneemt. Daarnaast zullen er meer niet-gehuwde ouderparen, pleeg- en adoptiegezinnen en gezinnen met ouders van gelijk geslacht komen.

Deze verandering in de samenstelling van het gezin vraagt van ouders een andere aanpak in de opvoeding. De vragen waar stiefgezinnen en alleenstaande ouders mee zitten hebben vooral betrekking op de gezinssituatie en het effect van echtscheiding op hun kinderen. Gezinnen met een buitenlandse achtergrond zullen een weg moeten vinden in de verschillende culturen waarin hun kinderen opgroeien.

Het aantal en de aard van de opvoedingsvragen zal dus veranderen. Bij het aanbod van opvoedingsondersteuning zal er meer rekening gehouden moeten worden met parttime ouderschap, echtscheiding, stiefrelaties en culturele invloeden op de opvoeding.