“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1317 beoordelingen

Ouderschapsplan verplicht bij echtscheiding
Stellen met minderjarige kinderen, die willen scheiden moeten verplicht afspraken maken over de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Deze afspraken leggen ze vast in een ouderschapsplan. Het maken van ouderschapsplan is noodzakelijk om in de toekomst te kunnen scheiden.

Zonder het verplichte ouderschapsplan is scheiden niet meer mogelijk. Deze verplichting geldt straks ook voor samenwonenden, geregistreerde partners en ouders die van tafel en bed willen scheiden. Dit staat in een wetsvoorstel dat door de Tweede Kamer werd besproken. Het verplichte ouderschapsplan moet een einde maken aan ruzies over de kinderen.

Vakanties, feestdagen en sporten
Ouderschapsplannen worden nu ook af en toe wel gemaakt. Dit gebeurt op vrijwillige basis. Over het algemeen bevat een ouderschapsplan afspraken over opvoeding en verzorging, vakanties en feestdagen, halen en brengen van het sporten. In principe kan alles waarover ruzie kan ontstaan, worden vastgelegd in het ouderschapsplan. “Beide ouders gaan zich hierdoor realiseren dat er bij een scheiding meer geregeld moet worden dan alleen de weekendomgangsregeling en alimentatie”, zegt Kyra Pijls, voorzitter van de vereniging voor Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars (FAS).

Familierechters plaatsen kanttekeningen

Familierechters, die de huwelijken ontbinden, plaatsen kanttekeningen bij het wetsvoorstel. Zij vrezen dat de ene ouder de ander ermee onder druk kan zetten: “Je geeft ouders een pressiemiddel in handen om de scheiding te traineren. Ze kunnen dreigen dat ze niet instemmen met het ouderschapsplan, en dus niet met de scheiding,” zegt Rogier Hartendorp van de Raad voor de Rechtspraak.

Een ander probleem is volgens Hartendorp dat onwillige ouders zich na de scheiding eenvoudig aan de gemaakte afspraken kunnen onttrekken. “Wij vragen ons dus echt af of zo’n verplicht plan ervoor zorgt dat kinderen niet toch gewoon het slachtoffer blijven van ouders die elkaar niet kunnen luchten of zien.