“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Verplicht ouderschapsplan levert meer vechtscheidingen op

28 feb, 2014 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

Sinds het wettelijk verplicht is om bij een echtscheiding een ouderschapsplan op te stellen, is het aantal vechtscheidingen alleen maar toegenomen. Dit stelt een scheidingsdeskundige. Sinds de invoering van het ouderschapsplan vijf jaar geleden, nam het aantal vechtscheidingen met zeker 15 procent toe.

Verplichte afspraken in ouderschapsplan

Sinds 1 maart 2009 geldt de ‘Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’. In de wet is opgenomen dat elk kind recht heeft op ‘gelijkwaardig ouderschap na scheiding’. Scheidende ouders, getrouwd of samenwonend, zijn sindsdien verplicht afspraken vast te leggen over de zorg, omgang en opvoeding van hun kinderen. In het ouderschapsplan komt ook het alimentatiebedrag te staan.

Onenigheid ouderschapsplan

Bij onenigheid over het ouderschapsplan zal de rechter de knoop doorhakken. Wel is er verschil in de manier waarop rechters te werk gaan. Waar de ene rechter zelf een ouderschapsplan opstelt, stuurt de andere rechter de ouders samen terug naar de onderhandelingstafel. Soms worden de ouders doorverwezen naar Bureau Jeugdzorg in een poging om daar tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Problemen ouderschapsplan

Scheidende ouders willen bij het opstellen van hun ouderschapsplan beide de helft van de opvoeding op zich nemen. Vaak hadden ouders deze verdeling niet voor de echtscheiding. Uit onderzoek blijkt dat de verdeling voor kinderen niks uitmaakt. Daarin tegen staat wel: hoe meer veranderingen, hoe slechter dat is voor het kind. Ruziënde ouders leidt bij kinderen tot problemen op school en het aangaan van relaties.

Doelstellingen ouderschapsplan

Geen van de doelstellingen van het ouderschapsplan wordt gehaald volgens de scheidingsdeskundige. Er zijn alleen maar meer conflicten tussen de ouders gekomen en vaak is de band met de vader na de scheiding verslechterd.

Oorzaak toename vechtscheidingen

Toch kan men niet zomaar de conclusie trekken dat het ouderschapsplan de oorzaak is van de toename van het aantal vechtscheidingen. De crisis kan ook een oorzaak zijn. Dat kan ook een negatief effect hebben op een scheiding.

Positieve ontwikkeling ouderschapsplan

Ouders worden met het ouderschapsplan wel gestimuleerd om meer stil te staan bij de gevolgen van de scheiding. Daarnaast worden ouders verplicht gesteld om samen afspraken te maken over de kinderen.