“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ondernemer: let op je huwelijkse voorwaarden

16 jan, 2012 | Financieel
9,5
Klanten vertellen

1293 beoordelingen

Veel getrouwde ondernemers moeten jaarlijks hun inkomen en vermogen verrekenen met hun echtgenoot. Niet zelden laten ze dat na, wat bij een scheiding tot grote problemen leidt.

Jaarlijks verrekenbeding

Meestal hebben de echtgenoten een periodiek verrekenbeding in hun huwelijkse voorwaarden opgenomen. Dat betekent dat ze elk jaar het opgespaarde inkomen zouden moeten verdelen. Dit is het bedrag wat over is gebleven na de huishoudelijke uitgaven. Maar zeker in een goed huwelijk wordt dit nogal eens vergeten, met alle gevolgen van dien als er later toch heibel komt.

“90 procent van de verrekenbedingen wordt niet goed nageleefd”, zegt Jongerius. Op het moment dat een stel gaat scheiden, leidt dat weer in 99 procent van de gevallen tot problemen. Want als er niet is verrekend, dan kan de echtgenoot van de ondernemer aanspraak maken op een deel van de waarde van de aandelen van het bedrijf.

Is de onderneming na het huwelijk gestart, dan kan dat zomaar de helft zijn, bestond de onderneming al, dan gaat het om een deel van het vermogen van de onderneming. “En in de wet staat ook nog dat een echtgenoot in het geval van echtscheiding recht heeft op een deel van ‘opgepotte winsten’ als overeengekomen is dat ondernemingswinst ook onder het inkomen valt. Maar ja, hoe bereken je opgepotte winsten?

Niet failliet door scheiding

“De jurisprudentie voorziet er wel in dat een claim van een echtgenoot niet tot een faillissement leidt, maar een onderneming kan wel in grote problemen komen”, stelt Jongerius. Want ook al hoeft een ondernemer zijn ex niet meteen uit te kopen als dat het einde van zijn of haar zaak betekent, de vordering blijft gewoon bestaan.

Jongerius vindt dat het beter is om af te zien van een jaarlijks verrekenbeding, of liever nog, het helemaal af te schaffen. “Een finaal verrekenbeding, waarin je het vermogen uit (toekomstige) schenkingen of erfenissen uitsluit, is beter. Dan kun je ook meteen afspreken dat de onderneming wordt uitgesloten van de verrekening.”

Vergeten te verrekenen, wat nu?

Wat moeten ondernemers doen die nu al jaren vergeten zijn te verrekenen? Volgens Jongerius is het zaak snel met een accountant aan tafel te gaan zitten en voor zover mogelijk die verrekening over afgelopen jaren toch nog te doen. Voor de jaren dat je geen gegevens meer boven tafel krijgt, kun je ook afspraken maken. “En stap daarna naar de notaris om je huwelijkse voorwaarden aan te passen en het jaarlijkse in te ruilen voor een finaal verrekenbeding waarin je de onderneming uitsluit.”

Een alternatief voor een finaal verrekenbeding is koude uitsluiting, waar bij beide echtelieden financiëel geheel onafhankelijk blijven. Vooral als beide echtgenoten ondernemer zijn, is dat een goede optie denkt Jongerius.

Gaan jullie scheiden? Dan hebben jullie een professional nodig die in meerdere gebieden thuis is; de fiscalist.

Scheiden blijft lijden

Overigens blijft een scheiding voor ondernemers extra lastig, ook als ze de huwelijkse voorwaarden wel goed hebben geregeld. Zo ontstaat er bij het toekennen van alimentatie vaak discussie over het inkomen van de ondernemer. Heeft hij of zij zich in de jaren voor de scheiding wel een reëel salaris betaald? En hoe zit het met het dividend? Dat soort discussies zullen blijven.

Bron: Z24