“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

In 2016 zijn minder getrouwde stellen gescheiden dan in het jaar daarvoor. Het aantal echtscheidingsprocedures bij rechters nam flink af van 36000 naar 35000 procedures. Dit blijkt uit het rapport Scheidingen 2016 van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Gezamenlijk verzoek

De meeste scheidingen (64%) vonden plaats op gezamenlijk verzoek. Het aantal scheidingen waarbij één van de twee bezwaar maakt tegen de scheiding is afgenomen van bijna 5500 in 2015 naar 4500 in 2016. Ook het aantal eenzijdige scheidingsverzoeken waarbij verder geen bezwaar is gemaakt is gedaald van 7800 naar 7100. Het lijkt er dus op dat mensen het wat vaker eens zijn met elkaar.

Kinder- en partneralimentatie

Ook het aantal zaken dat wordt gevoerd over partneralimentatie is sinds 2013 dalend. In 2016 werden er slechts 1200 zaken omtrent partneralimentatie gestart. Ook het aantal procedures omtrent de kinderalimentatie neemt sinds 2013 af. Werden er in 2015 nog 9100 kinderalimentatieprocedures gevoerd, in 2016 ligt dit aantal op 7100.