“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Meer aandacht voor scheidingen op school

03 okt, 2017 | Algemeen, Kinderen
9,5
Klanten vertellen

1318 beoordelingen

Kinderen van wie de ouders gaan scheiden kunnen behoorlijk veel last hebben van de scheiding van hun ouders. Een scheiding kan zorgen voor gedragsproblemen, slechtere prestaties op school en concentratieverlies. Leraren en leraressen vinden het vaak moeilijk om hiermee om te gaan. Een cursus moet hierbij gaan helpen.

Voelbaar in de klas

Soms heeft een scheiding zoveel impact op een kind dat de angst en het verdriet in de klas voelbaar zijn. Het is belangrijk om hier op een goede manier mee om te gaan. De school moet immers een plek zijn waar een kind zich veilig en vertrouwd kan voelen. Leraar Pieter Stoop zag om zich heen dat leraren hiermee worstelden. “Er is bij de meeste leraren niet voldoende kennis om de kinderen in deze situatie goed te begeleiden”, aldus Stoop.

Cursus

Hij besloot een cursus te starten voor zowel leraren, begeleiders als schooldirecteuren. Tijdens de cursus leren zij hoe zij een kind het best kunnen opvangen als duidelijk wordt dat de ouders uit elkaar gaan. “Het is belangrijk dat het kind weet dat er oog is voor zijn/haar situatie, en dat de leerkracht laat merken dat hij/zij weet wat er in het leven van het kind speelt”.

Niet betrokken raken in het conflict

Tijdens de cursus leren zij ook hoe zij kunnen zien dat het met een kind niet goed gaat. “Zijn er ineens concentratie problemen, hollen de prestaties achteruit of zijn er problemen met vriendjes en vriendinnetjes, dan kan de leraar ingrijpen en contact opnemen met de ouders”, vertelt Stoop. Dit is een lastig punt. Veel leerkrachten zijn bang om betrokken te raken in het conflict van de ouders. Het is niet de bedoeling dat een leraar gaat bemiddelen in een scheiding. “Je moet je puur richten op de zorg rond het kind”.

Scheidingsexpert op iedere school

Het uiteindelijke doel is dat iedere school in de toekomst zijn eigen scheidingsexpert krijgt. Helaas ligt de werkdruk bij leraren al heel hoog, waardoor zij niet staan te trappelen om zo’n extra taak op zich te nemen.