“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

Begin oktober berichtten verschillende media dat Nederlanders gemiddeld op steeds latere leeftijd scheiden. Opvallend was dat het aantal scheidingen ongeveer gelijk is gebleven, maar er wel een verschuiving binnen de leeftijdscategorieën is ontstaan. Zo blijkt uit cijfers van het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) dat het aantal scheidingen onder 40-plussers gestegen is, onder de 40 jaar wordt minder gescheiden. Veel stellen geven aan uit elkaar gegroeid te zijn.

Dagelijks hebben medewerkers van De Nationale Adviesbalie mannen en vrouwen aan de lijn die willen gaan scheiden of in een scheiding liggen. In november en december is er steekproefsgewijs een onderzoek uitgevoerd onder 500 aanvragers van Echtscheiding-wijzer.nl. Dit onderzoek bevestigt de boodschap van het CBS dat er procentueel, bij zowel mannen en vrouwen, meer scheidingen boven de 40 plaats vinden. Het blijkt dat 52% van de respondenten die willen scheiden 40 jaar of ouder is. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat men tegenwoordig gemiddeld 6 jaar later trouwt.

Uit elkaar gegroeid

Als reden van de scheiding geeft tweederde van de 40-plussers aan dat ze uit elkaar gegroeid zijn in de loop der jaren. Het blijkt dat het overgrote deel, 66 procent, van deze groep 40-plussers nog thuiswonende kinderen heeft. Van de scheidende stellen onder de 40 geeft meer dan 55 procent aan uit elkaar gegroeid te zijn. Ook hier wordt dit voornamelijk aangegeven door stellen met kinderen. Een verklaring hiervoor kan de drukte zijn die het hebben van (jonge) kinderen met zich meebrengt. Hierdoor hebben veel stellen te weinig tijd voor elkaar en raken ze elkaar uit het oog. Opvallend is echter dat ook 50 procent van de stellen zonder (thuiswonende) kinderen aangeeft uit elkaar gegroeid te zijn. Het is dus een veelvoorkomende reden wat lijkt te passen bij de hedendaagse drukke cultuur.

Andere redenen voor echtscheiding

Bij beide leeftijdsgroepen lijkt zo’n 20 procent van de echtscheidingen te worden veroorzaakt doordat er een ander in het spel is. Opvallend is dat ruzie door 40-plussers nauwelijks genoemd wordt als reden voor een echtscheiding. Bij stellen onder de 40 komt dit beduidend meer voor. Zo’n 15 procent van stellen onder de 40 geeft aan dat de vele ruzies tot de keuze voor echtscheiding hebben geleid.

Bron: Echtscheiding-wijzer.nl