“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Kritiek op scheiden zonder rechter

09 jan, 2015 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

Volgens het wetsvoorstel kunnen echtgenoten, die het eens zijn over de scheiding en geen minderjarige kinderen hebben, scheiden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit is sneller, makkelijker en goedkoper.

Controle

Voor de scheiding door de ambtenaar van de burgerlijke stand is het enige vereiste dat beide echtgenoten het eens zijn over de duurzame ontwrichting van hun huwelijk en het feit dat zij willen scheiden. De ambtenaar gaat echter niet controleren of en hoe de echtgenoten de gevolgen van de scheiding hebben geregeld. Om te voorkomen dat een van de echtgenoten het onderspit delft adviseert de Raad van State in waarborgen te voorzien, waaruit blijkt dat de echtgenoten alles goed hebben geregeld. Bijvoorbeeld een overeenkomst waar alle belangrijke afspraken in staan.

Besparing?

De Raad van State betwijfelt of er inderdaad sprake zal zijn van kosten- en tijdbesparing. Het verschil in behandeltijd tussen de procedure voor de rechter en de ambtenaar is maar een tot vier weken. Ook wordt er in het voorstel geen rekening gehouden met de kosten die de stellen moeten maken voor juridisch advies en het vastleggen van de afspraken. Deze twee argumenten zijn volgens de Raad van State dan ook niet voldoende om aan de hand hiervan deze maatregel door te voeren. Daarnaast past de taak van scheiden bovendien niet goed bij de oorspronkelijke taak van de ambtenaar van de burgerlijke stand..