“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Kinderalimentatie voorrang boven partneralimentatie

02 apr, 2009 | Kinderen
9,5
Klanten vertellen

1364 beoordelingen

Sinds de invoering van de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding staat vast, dat kinderalimentatie voor partneralimentatie gaat. De bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van kinderen en stiefkinderen jonger dan 21 jaar heeft prioriteit boven het levensonderhoud naar de ex-partner toe.

In veel huwelijken is er vaak één kostwinner of wanneer beide partners werken, verdient één van hen minder. De partner, die minder of niet verdient zal aanspraak maken op partneralimentatie. Zijn er ook kinderen bij betrokken, dan moet ook in hun onderhoud worden voorzien. De draagkracht van de partner, die het meest verdient laat vaak niet toe aan beide verplichtingen te voldoen. Er moet dus een keuze gemaakt worden.

In het verleden werd vaak gekozen voor de kinderen, terwijl daar geen wettelijke grond voor was. Nu is die er wel, zodra er sprake is van meerdere onderhoudsverplichtingen hebben kinderen en stiefkinderen wettelijk voorrang.