“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Kinderalimentatie in veel gevallen te herzien

02 dec, 2014 | Financieel
9,5
Klanten vertellen

1318 beoordelingen

Vanaf 1 januari 2015 verandert er een heleboel. In het kader van de Wet
hervorming kindregelingen gaat onder anderen het kindgebonden budget op
de schop. Voor veel kinderalimentatiebetalers kan dit een goede reden
zijn om de alimentatie te verlagen of in sommige gevallen zelfs stop te
zetten.

Verhoging kindgebonden budget

Een van de
belangrijkste wijzigingen is de verhoging van het kindgebonden budget.
Het kindgebonden budget is net als de kinderbijslag een tegemoetkoming
in de kosten van de kinderen van de overheid. Het verschil is dat het
kindgebonden budget wordt bepaald aan de hand van inkomen en vermogen.
Bij bepaalde inkomens heeft de ontvanger van de kinderalimentatie (vaak
de moeder), recht op dit kindgebonden budget.

Aftrek kinderalimentatie

Een
andere belangrijke wijziging is het wegvallen van de buitengewone
lastenaftrek. Als kinderalimentatiebetaler kon je een gedeelte van deze
kinderalimentatie aftrekken. Dit voordeel kreeg de betaler bij een
kinderalimentatie van €140,- per kind per maand. Veel
alimentatiebedragen zijn hierop gebaseerd. Nu komt deze aftrek te
vervallen. Hierdoor zullen veel alimentatiebetalers dit in de portemonee
gaan voelen.

Reden voor herziening

De verhoging van
het kindgebonden budget zorgt ervoor dat een kind een lagere behoefte
aan kinderalimentatie krijgt. De overheid betaalt nu immers deze
bijdrage. Dit kan een goede reden zijn om een verlaging van de
kinderalimentatie aan te vragen. In sommige situaties zal de
kinderalimentatie zelfs helemaal komen te vervallen. Gaat een
alimentatiebetaler om deze reden actie ondernemen, dan zal uit de
herberekening ook blijken dat de betaler minder draagkracht heeft. Dit
wordt nog extra in de hand gewerkt door het wegvallen van het fiscale
voordeel. Veel mensen hebben hierdoor dus een goede reden om tot nieuwe
alimentatieafspraken te komen.

Nieuwe afspraken

Het advies
van minister Asscher is om samen met de ex om tafel te gaan om tot
nieuwe afspraken te komen. Het laten maken van een officiele berekening
kan hierbij helpen. Lukt het niet om met de ex te overleggen, dan is het
mogelijk om een verlaging van de alimentatie te verzoeken via een
advocaat en de rechter. Of de wijziging in de fiscale regels ook
daadwerkelijk tot een verandering van de alimentatie kan leiden is
natuurlijk ook afhankelijk van uw verdere situatie. Het gaat
uiteindelijk om het totaalplaatje. 

Wilt u weten of u voor een
verlaging in aanmerking kunt komen? Neem dan gerust even contact op met
onze medewerkers. Zij kunnen u hier verder bij helpen. Zij zijn te
bereiken op 088-6002801 ( gebruikelijke belkosten ).