“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Jeugdbescherming druk met echtscheidingen

28 aug, 2017 | Algemeen, Kinderen
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

Bijna de helft van de 2.221 kinderen die vorig jaar door Jeugdbescherming Gelderland onder toezicht zijn gesteld hebben de te maken met een echtscheiding. Het percentage kinderen die letterlijk het slachtoffer zijn van de scheiding van hun ouders stijgt ieder jaar een beetje. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het stijgende aantal scheidingen. Jeugdbescherming Gelderland heeft er zijn handen vol aan.

Ouderschapsplan

Op het moment dat ouders gaan scheiden moeten zij ook afspraken maken over de kinderen. Er moeten afspraken komen over de omgangsregeling, de verdeling van de vakanties, de alimentatie enz enz. Al deze afspraken komen in het ouderschapsplan te staan, zodat iedereen (ouders en kinderen) weet waar hij aan toe is. Helaas is het niet altijd even makkelijk om tot afspraken te komen. Er ontstaat vaak ruzie, doordat de ouders tegengestelde belangen hebben. Komen ze er samen niet uit, dan wordt de gang naar de rechter gemaakt. De rechter kan besluiten Jeugdbescherming in te schakelen , om te voorkomen dat kinderen de dupe worden en ervoor te zorgen dat ouders toch nog samen aan tafel gaan.

Ondersteuning

De mensen van de Jeugdbescherming proberen ouders zover te krijgen dat zij zich beseffen, dat het voor de kinderen beter is als zij meewerken om goede afspraken te maken over de omgangsregeling.  Het uiteindelijke doel is dat een gezin met ondersteuning van een maatschappelijk werker of gezinscoach uit de voeten kan.

Boze ouders en advocaten

In hun werk krijgen Jeugdbeschermers vaak te maken met boze ouders. Zij zijn niet blij met het besluit van de kinderrechter en zien het niet zitten dat een vreemde zich gaat bemoeien met de opvoeding van hun kinderen. En dan zijn er ook nog advocaten die zich er tegenaan bemoeien.