“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Huwelijkse voorwaarden eenvoudiger

21 apr, 2011 | Juridisch
9,5
Klanten vertellen

1293 beoordelingen

Op 12 april 2011 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen waardoor het eenvoudiger wordt huwelijkse voorwaarden te maken en aan te passen. Een andere belangrijke wijziging is dat mensen die in scheiding liggen eerder en zonder problemen een nieuw huis kunnen kopen.

Binnen het grootste samenwerkingsverband van notarissen in Nederland, Netwerk Notarissen, is positief gereageerd op het wetsvoorstel. Voortaan kunnen mensen die in scheiding liggen eerder een nieuw huis kopen zonder dat dit de afwikkeling van de echtscheiding moeilijker maakt. Er kan daardoor eerder een nieuwe start gemaakt worden. Daarnaast hoeven paren die hun huwelijkse voorwaarden willen veranderen, of alsnog huwelijkse voorwaarden willen maken, geen toestemming meer te vragen aan de rechter. "Wij merken in de praktijk dat het vragen van toestemming bij de rechter een drempel voor deze paren opwerpt", zegt Lucienne van der Geld, juridisch directeur bij Netwerk Notarissen."Vanaf nu kunnen deze huwelijkse voorwaarden helemaal bij de notaris worden geregeld".

Voordelen voor ondernemers

Ook voor ondernemers biedt de wetswijziging voordelen. Ondernemers die hun bedrijf starten tijdens het huwelijk willen vaak van gemeenschap van goederen naar huwelijkse voorwaarden. Door huwelijkse voorwaarden te maken kunnen zij namelijk hun echtgenoot beschermen tegen ondernemingsrisico’s.

Belangrijke rechtsontwikkeling

Netwerk Notarissen ziet de bredere toegankelijkheid van het wijzigen van huwelijkse voorwaarden als een belangrijke rechtsontwikkeling. "Huwelijkse voorwaarden moeten een heel huwelijk mee. Als je op het punt staat om te trouwen is het moeilijk om te voorzien wat er in de toekomst gaat gebeuren. Idealiter worden huwelijkse voorwaarden samen met de notaris eens in de vijf jaar onder de loep genomen". Hierdoor kunnen de huwelijkse voorwaarden steeds passend worden gemaakt aan een veranderde situatie. Door het wegvallen van de rechterlijke goedkeuring kunnen huwelijkse voorwaarden sneller en met minder kosten aangepast worden. "Als huwelijkse voorwaarden beter up-to-date zijn, zullen bijvoorbeeld scheidingen sneller en soepeler afgewikkeld kunnen worden. Wij verwachten dat de rechter hierdoor in belangrijke mate wordt ontlast."

Bron: Netwerk Notarissen