“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Haast met aanpak vechtscheidingen

11 mrt, 2016 | Algemeen, Kinderen
9,5
Klanten vertellen

1317 beoordelingen

De Tweede Kamer wil maatregelen die moeten voorkomen dat kinderen de dupe worden van moeilijke scheidingen zo snel mogelijk doorvoeren. Verschillende opties die hierbij ter sprake komen zijn: de bijzondere curator, de regierechter en de gespecialiseerde familierechter. De Kamer hoorden veel positieve geluiden over deze initiatieven en willen deze werkwijzen graag zo snel mogelijk landelijk doorvoeren.

Bijzondere curator

De bijzondere curator is een initiatief van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Hierbij worden gedragsdeskundigen ingezet om de belangen van kinderen in een vechtscheiding te behartigen. Zo’n curator geeft het kind een stem, geeft de rechter advies over de situatie als het kind in de knel zit en probeert de ouders ervan te overtuigen hulp te accepteren.

Regierechter

De regierechter is een pilot van rechtbank Noord-Nederland. Hierbij wordt samen met gemeenten gewerkt met één rechter per scheiding om escalatie van het conflict te voorkomen.

Gespecialiseerde familierechter

Dit is een initiatief van rechtbank Rotterdam. Zij leiden familierechters speciaal op in conflictdiagnose en interventiemogelijkheden. Ieder gezin dat gaat scheiden krijgt een vaste rechter toegewezen, die alle problemen kan behandelen en zo ook het overzicht kan houden.

Evaluatie

Voor er daadwerkelijk tot actie kan worden overgegaan zullen de bovenstaande pilots eerst moeten worden geëvalueerd. Daarnaast moet er ook nog gekeken worden naar de financiering van dit soort rechtszaken.